Tienduizenden banen op de tocht in de thuiszorg

In de thuiszorg dreigen tienduizenden banen te verdwijnen, doordat veel ouderen vanaf 2014 geen geld meer krijgen voor huishoudelijke hulp. Die hulp wordt inkomensafhankelijk. Het kabinet Rutte-Asscher wil 2,4 miljard bezuinigen op de ouderenzorg, zo staat in het regeerakkoord.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER NANDA TROOST

AMSTERDAM - Een groot deel van de 58 duizend thuishulpen komt daardoor op straat, verwachten organisaties van werkgevers en werknemers in de thuiszorg.

De nieuwe regering voert een tegenstrijdig beleid en maakt niet de juiste keuzen, zegt Aad Koster, directeur van de koepel van zorgondernemers Actiz. 'Enerzijds wil ook het kabinet dat mensen langer thuis blijven wonen. Anderzijds stelt de regering rigoureuze bezuinigingen op huishoudelijke zorg, begeleiding en verzorging thuis voor. Zaken die nodig zijn om mensen te helpen langer thuis te blijven wonen.'

De thuiszorgsector verwacht dat veel ouderen geen huishoudelijke hulp nemen als ze er zelf voor moeten betalen. 'Of ze wijken uit naar het 'grijze' circuit en nemen een werkster. Maar een helpende in de thuiszorg doet echt meer dan schoonmaken', zegt Wim van der Hoorn van de Abvakabo.

De kwaliteit van de zorg gaat door de kabinetsplannen achteruit, zegt ook Francis Bolle van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

'Een helpende in de thuiszorg heeft een signalerende functie. Als iemand begint te dementeren, geeft ze dat bijvoorbeeld door aan de huisarts of wijkverpleegkundige. Het gaat om kwetsbare ouderen die niet als eerste aan de bel trekken. Straks worden we met schrijnende gevallen geconfronteerd.'

In 2007 is de eenvoudige huishoudelijke hulp overgeheveld van de AWBZ naar de gemeenten. Dat leidde niet direct tot banenverlies, omdat gemeenten de cliënten moest overnemen. Maar daarna ontstond een kaalslag in de sector, stelt de branche. Gemeenten gingen aanbesteden en kozen vaak voor de laagste prijs van schoonmaakbedrijven.

Behalve dat de vergoeding voor huishoudelijke hulp zo goed als verdwijnt, wordt er ook flink gesneden in de kosten van de dagbesteding van bijvoorbeeld dementerende ouderen. Ook hiermee schiet de regering zich in de voet, klinkt in de sector.

'Houdt een vrouw het wel vol als haar dementerende man niet meer een paar dagen per week naar de dagopvang kan', vraagt Koster van Actiz zich af. 'Haar echtgenoot moet straks naar een duur verpleegtehuis, terwijl zij anders met ondersteuning nog voor hem had kunnen zorgen. Dat maakt de zorg duurder.'

Actiz en V&VN vinden daarnaast dat de zorg nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt door de 'knip': verzorging en verpleging worden door anderen uitgevoerd. Daardoor krijgt een cliënt meer mensen over de vloer.

'Dat maakt het zowel voor de cliënt als voor de professional onnodig ingewikkeld', zegt Francis Bolle van de V&VN.

undefined

Meer over