Tienduizend Kosovaren verwacht in Nederland

Justitie verwacht in een eerste prognose dat er tienduizend Kosovaren naar Nederland komen. De PvdA wil een spoeddebat in de Tweede Kamer over de opvang van de vluchtelingen....

Justitie wil met andere Europese landen afspraken maken over financiële steun voor de regiolanden om vluchtelingen op te vangen. Dan gaat het vooral om Albanië en Macedonië. Frankrijk wil dat Duitsland als voorzitter van de Europese Unie een internationale conferentie bijeenroept over de humanitaire hulp aan de vluchtelingen uit Kosovo.

Duitsland heeft al aangekondigd te willen praten over deze hulp. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Fischer zei maandag na afloop van een ontmoeting met zijn collega Dimitrov van Macedonië dat de landen van de EU meer noodfondsen ter beschikking stellen.

Als opvang in de regio niet voldoet, moet de EU afspraken maken over het aantal vluchtelingen dat elk land zal opnemen, zo vindt Cohen. Topambtenaren bereiden deze week overleg voor tussen de EU-ministers.

Voorlopig houden ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) rekening met de komst van tienduizend ontheemden. Justitie verklaart officieel dat iedere prognose nattevingerwerk is.

PvdA-Kamerlid B. Middel heeft maandag aangekondigd een spoeddebat met de regering te willen voeren over de opvang van Kosovaren. Hij vindt dat Nederland iedere gevluchte Kosovaar voorlopig bescherming moet bieden. Het spoeddebat wordt waarschijnlijk woensdag gehouden. De Kamer neemt daarover vandaag een beslissing. De VVD is tegen de komst van vluchtelingen uit Kosovo naar Nederland. Volgens het Kamerlid Blauw moeten ze in de regio worden opgevangen.

Justitie is begonnen met de eerste voorbereidingen. De IND en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, die beide ressorteren onder het ministerie van Justitie, hebben inmiddels al overlegd. Justitie wil de Kosovaren in eerste instantie opvangen in tenten, maar ze snel onderbrengen in huizen.

D66 wil dat premier Kok, in navolging van andere regeringsleiders van NAVO-landen, in de Tweede Kamer een toelichting geeft op het militaire ingrijpen op de Balkan. In Nederland hebben de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) de Kamer de vorige week geïnformeerd. Coalitiepartners PvdA en VVD vinden dat vooralsnog genoeg.

Meer over