Tien beursbedrijven op het matje

Welke bedrijven niet aan de regels voor goed bestuur voldoen, wordt niet bekendgemaakt door de commissie die erover waakt. Grote institutionele beleggers eisen wel 'naming and shaming'.

VAN ONZE VERSLAGGEVER

AMSTERDAM - Tien van de bijna honderd beursgenoteerde bedrijven zijn vorig jaar schriftelijk op het matje groepen omdat ze zonder deugdelijke uitleg regels van de code voor goed ondernemingsbestuur niet naleefden. De paar bedrijven die niet of onvoldoende reageerden, kregen in een gesprek het verzoek orde op zaken te stellen. Om welke bedrijven het gaat en wat er precies aan de hand was, wordt niet bekendgemaakt.

Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Monitoring commissie corporate governance code over de naleving van de regels voor goed ondernemingsbestuur, die donderdag werd gepresenteerd. Volgens de commissie lijkt de 'directe aanpak' goed te werken, omdat de betreffende bedrijven beterschap hebben beloofd. Daarom worden ze niet bij naam genoemd.

Commissievoorzitter Jos Streppel liet vorig jaar al weten het 'in de krant zetten' van ondernemingen een te zwaar middel te vinden. Maar de grote institutionele beleggers, verenigd in Eumedion, leggen zich niet neer bij het vermijden van 'naming and shaming'. Zij stellen nu voor van alle bedrijven te melden hoe ze de code naleven, zodat naast de zwakke broeders ook duidelijk wordt wie het op welke punten goed doet.

Volgens de commissie wordt de code nog steeds goed nageleefd, maar dat geldt niet voor alle punten. Zo is het beloningsbeleid lang niet altijd even helder. De uitleg over hoe de beloning bijdraagt aan de langetermijndoelen van het bedrijf, is zelfs minder dan een jaar eerder. De commissie noemt die verslechtering 'verontrustend', omdat de lange termijn essentieel zou moeten zijn voor het vaststellen van de beloning van de topbestuurders.

Beter gaat het met de gouden handdrukken, die geregeld tot ophef leiden. De vijftien vertrekregelingen van vorig jaar vielen allemaal binnen de regels, zegt de commissie. Weliswaar werd vijf keer meer uitbetaald dan het afgesproken maximum van een jaarsalaris, maar daarbij ging het om oude afspraken. De commissie roept commissarissen op om ook bij de oude gevallen de norm van maximaal een jaarsalaris in te voeren.

Ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn verbeteringen mogelijk. Maar het instellen van aparte subcommissies voor 'MVO' in de raden van commissarissen gaat de commissie te ver. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken had gevraagd dat te onderzoeken. Volgens Streppel, jarenlang bestuurder bij verzekeraar Aegon, blijkt het apart zetten van zo'n onderwerp in de praktijk juist averechts te werken, onder meer omdat het weerstanden gaat oproepen. Verantwoord ondernemen moet onderdeel zijn van het bedrijfsbeleid.

De diversiteit in de bestuurskamers blijft ook een probleem. Het aantal vrouwelijke commissarissen steeg vorig jaar met slechts vijf. Zeven vrouwen vertrokken en er kwamen er twaalf bij. Bij de rest van de 75 vacatures ging de post naar een man.

Dat is opvallend, omdat er inmiddels een 'wettelijk streefcijfer' is : uiterlijk in 2016 moeten zowel de raden van bestuur als de raden van commissarissen voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan. Die verhouding blijft in dit tempo ver uit zicht. Vorig jaar riep toenmalig minister Verhagen van Economische Zaken bedrijven op beter hun best te doen om vrouwen voor de top te vinden. Dat die er niet of voldoende zouden zijn, noemde de CDA-bewindsman 'smoesjes'.

undefined

Meer over