Thuiszorg tobt met Melkert-banen

In de thuiszorg werken betrekkelijk weinig mensen met een Melkert-baan. Hun opleidingsniveau is te laag om hen in te zetten bij het kruiswerk....

Van onze verslaggeefster

Jet Bruinsma

DEN HAAG

De ambtenaren R. van der Loos en T. Zwennes hebben in opdracht van minister Borst en staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid een rondreis door de thuiszorg gemaakt. Aanleiding voor de expeditie, die duurde van september tot en met december vorig jaar, was de onrust vanwege de bezuinigingen in de thuiszorg. 'Dit was reden om het verloren gegane contact met de basis te herstellen', schrijven de ambtenaren.

De reis van vier maanden bleek voor het ambtelijke duo 'een leerzame ervaring'. Het 'rondje thuiszorg' werd vooral een 'rondje stoom afblazen' voor de thuiszorginstellingen, zo blijkt uit het vertrouwelijke verslag van de ambtenaren.

Zo kregen ze onder meer te horen hoe 'onrechtvaardig' het is dat bij de vergoeding voor wijkverpleging en verzorging geen rekening wordt gehouden met reistijd en werkoverleg. Ook de tijd die wordt besteed aan het ondersteunen van de huisgenoten van de zieke (de mantelzorgers), wordt niet vergoed.

We leveren geen wetenschappelijke analyse, schrijven de abmtenaren. 'Wel zijn wij van mening dat het verslag aanleiding kan zijn tot nadere bestudering van de onderdelen van beleid en (effecten van) maatregelen. Het inzicht in de werking van de thuiszorg wordt erdoor vergroot.'

Het 'meelopen' met de wijkverpleging bleek een eye-opener te zijn. 'Afgezien van het feit dat het uiterst illustratief en leerzaam is om de dagelijkse praktijk mee te maken en te zien wat nu eigenlijk bijvoorbeeld wijkverpleging precies inhoudt, hebben wij ervaren dat de werkdruk aanzienlijk is. Dit is ook gebleken uit een aantal - vrij emotionele - gesprekken die wij hebben gehad met hulpverleners.'

De ambtenaren hoeden zich ervoor om hieruit 'een algemene conclusie' te trekken'. 'Het is slechts een sterke indruk.'

Meer over