Thuiszorg kan geen nota's sturen: vele clienten zijn zoek

Tienduizend personen die dit jaar wel thuiszorg hebben gehad, blijken onvindbaar. Daardoor kan hun eigen bijdrage niet worden vastgesteld en is het onmogelijk hun een rekening te sturen....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Directeur Knipscheer van Thuiszorg Rotterdam en een woordvoerster van Thuiszorg Den Haag (die respectievelijk 600 en 250 cliënten 'kwijt' zijn) wijten de problemen aan het foutief spellen van namen. Het CAK heeft intussen een diskette met de tienduizend vermiste cliënten naar de belastingdienst gezonden, die moet proberen de juiste gegevens boven water te halen.

Toch is de opbrengst van de eigen bijdragen in de gezinszorg dit jaar 20 miljoen hoger dan vorig jaar, meldt het CAK. De achterstand bij het versturen van rekeningen is echter nog steeds niet weggewerkt.

Meer over