Thuiszorg gaat nu met extra geld alle spoedgevallen hulp bieden

De thuiszorgbureaus gaan met onmiddellijke ingang alle spoedgevallen op de wachtlijsten helpen. Dit heeft directeur Clevers van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) donderdag gezegd....

De stroomversnelling in de aanpak van de wachtlijsten is het gevolg van een recente rechterlijke uitspraak. De rechter beval het ziekenfonds Anova om voor vier oudere vrouwen, die al vijf maanden op de wachtlijst staan, nog deze week thuiszorg te regelen.

De Thuiszorg Noord-Limburg nam daarop het initiatief om het vonnis als algemeen geldend te beschouwen. Zij gaat proberen voor alle zeshonderd patiënten op haar wachtlijst hulp te regelen. Het Nijmeegse ziekenfonds VGZ beloofde de kosten te vergoeden en zei de rekening bij Vliegenthart te zullen deponeren.

Gisteren volgde beraad tussen de ziektekostenverzekeraars en de staatssecretaris. Vliegenthart zegde daarbij extra geld toe, om nog dit jaar de meest urgente gevallen te helpen.

Zij noemde geen bedrag, maar volgens LVT-directeur Clevers gaat het om enige tientallen miljoenen.

De ziektekostenverzekeraars gaan verder kijken wat een aanvaardbare wachttijd is voor thuiszorg. Dat moet dan in de wet komen.

Staatssecretaris Vliegenthart blijkt zich eerder deze week rijk te hebben gerekend, toen zij verklaarde dat met 100 miljoen de wachtlijsten in de thuiszorg vrijwel weggewerkt kunnen worden. Het Nederlandse Ziekenhuisinstituut (NZi), dat de wachtlijsten bijhoudt, zei gisteren dat de LVT de rekensom terecht heeft aangevochten.

Van de 23 duizend wachtenden hebben er 20 duizend slechts huishoudelijke hulp nodig. Vliegenthart ging ervan uit dat in deze gevallen kan worden volstaan met een alfahulp, een externe kracht die huishoudelijke klusjes doet tegen een uurtarief van 20 gulden. Maar volgens de LVT en het NZi heeft een meerderheid een zwaardere vorm van hulp nodig. Deze interne krachten kosten 47 gulden per uur.

Het ministerie zegt in een reactie dat deze patiënten met een alfahulp al beter af zouden zijn. Vliegenthart blijft erbij dat er volgend jaar genoeg geld is om de wachtlijsten weg te werken.

Meer over