Thuiszorg biedt in Rotterdam deels toch hulp

Thuiszorg Rotterdam zal ondanks de 'hulpstop' toch huishoudelijke hulp verlenen aan schrijnende gevallen. Dat heeft directeur J. Knipscheer vrijdag afgesproken met staatssecretaris Terpstra van Welzijn....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Knipscheer kondigde deze week een opnamestop voor huishoudelijke hulp af, omdat zijn stichting kampt met een tekort van elf miljoen gulden. Dat tekort is het gevolg van het bezuinigingsbeleid van het ministerie van VWS, meent hij. De werkgeversvereniging in de thuiszorg, de LVT, raamt dat de totale thuiszorg in Nederland 120 miljoen gulden tekort komt. Minister Borst en staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid hebben voor volgend jaar wel extra geld beloofd, maar hoeveel dat zal zijn, staat nog niet vast.

Het Rotterdamse tekort heeft volgens Knipscheer een aantal oorzaken. De belangrijkste is de cao die geldt voor de jaren 1996 en 1997. Daarin is de werkweek verkort van 38,3 naar 37 uur. Parttimers die 28 uur of minder werken, kunnen zich laten 'opplussen', dat wil zeggen dat zij meer loon krijgen voor hetzelfde aantal uren. Het budget voor de thuiszorg is daartoe met gemiddeld 3 procent verhoogd. Maar voor instellingen met veel parttimers, zoals in Rotterdam, is dat niet voldoende.

Een tweede probleem is het gevolg van de door de overheid bevorderde marktwerking. Vorig jaar had een aantal particuliere kruisorganisaties wel geld om thuiszorg te leveren, maar ze misten als nieuwkomers op de markt de contacten om daadwerkelijk hulp te verlenen. Zij gebruikten daarom in veel gevallen hun budget om de hulp te laten uitvoeren door de oude thuiszorginstellingen.

Die waren daar blij mee, want ze moesten vanwege afspraken met verzekeraars hun hulp beperken tot een bepaald maximum. Met het geld van de particulieren konden ze meer mensen helpen. Dat kan dit jaar niet meer. Voor Thuiszorg Rotterdam betekent dat: drie miljoen minder inkomsten en minder mogelijkheden om hulp te verlenen.

Verder heeft Rotterdam vorig jaar meer zorg verleend dan was afgesproken. De hulpverleners zijn betaald uit de reserves, waarop 2,5 miljoen is ingeteerd. Die 'schadepost' moet worden goedgemaakt. Ten slotte hebben verzekeraars voor patiënten die thuiszorg nodig hebben na een ziekenhuisopname, particuliere bureaus ingeschakeld. Voor Thuiszorg Rotterdam betekent dit een schadepost van bijna twee miljoen.

Meer over