Thuiszitten leidt tot niets

Het grootste deel van het ziekteverzuim is te wijten aan psychische problemen thuis of op het werk. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om privoblemen niet mee te nemen naar het werk....

Het onderzoek, in opdracht van de Commissie Werkend Perspectief moet leiden tot een beter inzicht in de dagelijkse praktijk. Via meldlijnen 023 5101163 (voor werkgevers) en 0800 0222999 (voor werknemers) kunnen deze week ook ervaringen uitgewisseld worden.

'Als het lang duurt voor een probleem bespreekbaar is, leidt dit tot langdurig ziekteverzuim', zegt Ria Reul, van het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche. 'Wie langer dan drie weken thuiszit met klachten heeft grote kans dat het verzuim oploopt tot enkele maanden. Bij drie maanden of langer loopt het verzuim snel uit tot een jaar of meer.'

Volgens Reul kunnen de percentages teruggebracht worden tot 1 procent bij overspannenheid. 'Het sleutelwoord is activeren of actief houden. Wie op de bank blijft zitten kniezen komt niet veel verder. En vaak krijgt een werknemer tegenstrijdige adviezen.'

'Het moet ook van twee kanten komen', zegt Sigrid Fortgens van werkgeversorganisatie AWVN. 'Werkgevers moeten problemen signaleren en de werknemer daarop aanspreken. Maar die moet zelf ook zijn klachten kenbaar maken. Bij een open cultuur waarin dit soort zaken bespreekbaar zijn is dat veel makkelijker.'

Veel werknemers met psychische klachten voelen zich onvoldoende serieus genomen. Voor viervijfde van de werkgevers is een gesprek over de problemen voldoende, tegenover eenvijfde van de werknemers. 'Uiteindelijk moeten ze er allebei samen uitkomen', zegt Fortgens. 'Goed inschatten wat de problemen zijn en dan actief begeleiden voorkomt langdurige uitval en dus veel geld', zegt Reul.

Meer over