THRILLERS

Schrijfster Jackie Lourens verkeert in goed gezelschap. Haar nieuwste policier over het taaie politiekorps in Castellum aan de Rijn (Alphen aan den Rijn) werd door uitgeverij Bruna uitverkoren als 2500ste Zwarte Beertje....

ROLF BOS

Francien van Anshem,

debuterend speurder

te Groot-Eemland

Motieven voor moord is Lourens' negentiende boek met hoofdinspecteur Erik de Jager in de hoofdrol. Net als Appie Baantjer kan Lourens bogen op een groot en trouw lezerspubliek. Er is sprake van een moord op een politieman en er zijn enkele kilo's cocae. Dat zijn moderne thema's, maar het oubolligheidsgehalte blijft onveranderlijk hoog. Lourens houdt niet van meisjes met 'vrijmoedige blikken' in de ogen. Erik de Jager zet er flink de vaart in, maar vergeet gelukkig niet zijn honden uit te laten.

Appie Baantjer is met zijn serie over de sympathieke rechercheur De Cock van het 'aloude politiebureau' in de Amsterdamse Warmoesstraat de veertig boeken al voorbij. In nummer 41, De Cock en de dode meesters, zijn alle bekende ingrediënten weer aanwezig: de slok cognac Napoléon bij het cafeetje van Lowietje, de slome assistent Vledder en de horkerige commissaris Buitendam: 'Eruit'

Baantjer beschrijft een Amsterdam dat niet meer bestaat, maar dat verwachten zijn lezers nu eenmaal. Allengs sluipen in zijn recente boeken ook de problemen van de jaren negentig binnen: de mafia, drugs, en - heel actueel - de competentiestrijd tusssen diverse korpsen. De Cock, die inmiddels ook bij lezers in Amerika populair begint te worden (alleen is hij daar wijselijk Dekok gedoopt), houdt van regen: 'Als het regende, zo was zijn stellige overtuiging, behoorde Amsterdam tot de mooiste steden van de wereld.'

Will Simon is eveneens een volhouder. Hij heeft inmiddels zes policiers gewijd aan de mannen en vrouwen van de Amsterdamse moordbrigade op kamer 119 van het hoofdbureau. In Dodelijk misverstand wordt de directeur van een reclamebureau dood aangetroffen. Is het zelfmoord? De politie krijgt argwaan en kan de kist nog net tegenhouden voor hij de oven van crematorium in rolt. De ovenist: 'Het had geen tien seconden later moeten zijn.'

Het onderzoek van de moordbrigade voert van Amsterdam naar Parijs. Simon heeft zich goed gedocumenteerd inzake het politiewerk. Voorheen waren vleselijke lusten wat al te pregnant in zijn werkjes aanwezig, ditmaal blijft het beperkt tot - kan dat? - 'in elkaar versmeltende tongen'.

Net als Baantjer haalt ook Bert Muns zijn ideeën uit de praktijk. Baantjer is een gepensioneerde politieman, die naast het schrijven met zijn treinen speelt; Muns (1960) is nog steeds rechercheur bij de Amsterdamse politie. Verkeerde vrienden is geen onaardig debuut. Muns gaat, in tegenstelling tot het trio Lourens, Baantjer en Simon, met zijn tijd mee: hij heeft een hoofdrol ingeruimd voor een vrouwelijke speurder, Francien van Anshem. Ook is zijn thematiek eigentijdser en zijn stijl minder tuttig. Wel heeft hij, in de trant van Jackie Lourens, het verhaal een fictief decor gegeven, in dit geval de stad Groot-Eemland. RB

Jackie Lourens: Motieven voor moord.

Bruna; Fl. 10,-.

ISBN 90 449 2500 8.

Appie Baantjer: De Cock en de dode meesters.

Fontein; Fl. 19,95.

ISBN 90 261 0663 7.

Will Simon: Dodelijk misverstand.

Fontein; Fl. 19,95.

ISBN 90 261 0708 0.

Bert Muns: Verkeerde vrienden.

Luitingh-Sijthoff; Fl. 24,90.

ISBN 90 245 1946 2.

* In vertaling verschenen: Onthulling (Disclosure), de razend spannende thriller over virtual reality en ongewenste intimiteiten door megaseller-auteur Michael Crichton (Luitingh-Sijthoff; Fl. 39,90); De dag na morgen (The Day After Tomorrow) door Allan Folsom, niet 'de thriller van de jaren negentig', zoals de uitgever beweert, maar misschien wel de thriller van 1994 (De Boekerij; Fl. 34,90).

Meer over