Therapie

Aan A.D.H. Simonsz en Arthur Sonnen (Geachte Redactie, 4 en 5 april) wil ik laten weten dat het een kenmerk van een goede psychiater of psychotherapeut is dat hij zich op de hoogte blijft stellen van de nieuwste ontwikkelingen op zijn terrein....

Het grappige is nu juist dat protocollen de wetenschappelijke stand van zaken vertegenwoordigen in therapieland. Indien je met een protocol te maken krijgt kunt je er donder op zeggen dat je doet wat juist is!

Het op grond van een eigen visie aan de slag gaan, ondanks het bestaan van een protocol, is wreed, om niet te zeggen arrogant. Men onthoudt dan immers de patiënt de beste behandeling.

Overigens lijken de beide briefschrijvers het volgen van een protocol synoniem te achten aan onbetrokkenheid bij de patiënt. Ik weet zelf niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Protocollen worden immers opgesteld door betrokken professionals op basis van jarenlang onderzoek. Zij schrijven een handelwijze voor waarvan bekend is dat die werkt. Therapeutische basisvoorwaarden zoals betrokkenheid worden hierin als bekend verondersteld en tot het instrumentarium van een goede hulpverlener gerekend.

Meer over