Terug naar het land

Geen elektriciteit, geen waterleiding en geen gas, maar wel laptops en gsm's - allemaal op zonnecellen. De terug-naar-de-natuur idealisten van nu leven bij de tijd, maar wel onafhankelijk en op hun eigen voorwaarden. Liever online dan aan het riool. Fotograaf Lucas Foglia volgde ze vier jaar.

ROB GOLLIN

Ze leven, zoals dat in het Engels heet, off the grid. Nergens op aangesloten. Geen elektriciteit, geen waterleiding, geen gas, geen riolering. Ze bouwen hun huizen van materiaal dat in de buurt voor het oprapen ligt. Ze halen water uit natuurlijke bron. Ze telen hun eigen groente. Ze hebben vee. Ze jagen. Zelfvoorzienend willen ze zijn. Onafhankelijk van alles en iedereen.

Ze hebben de steden en de buitenwijken de rug toegekeerd. Uit bezorgdheid over de vernietiging van het milieu. Uit religieuze overtuiging. Als opgestoken middelvinger naar de consumptiemaatschappij. Uit vrees voor de instortende economie. Omdat ze de ratrace naar mogelijk succes niet meer konden verdragen. Of omwille van een cocktail met deze motieven.

De Amerikaanse fotograaf Lucas Foglia heeft ze vier jaar in hun rudimentaire bestaan gevolgd. Hij trok ervoor naar niemandsland in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Naar Tennessee, North Carolina, Virginia. Sommigen leven er op zichzelf, anderen verblijven in boerengemeenschappen.

Wat hem opviel: het moderne leven is er niet uitgewist, van een volledig isolement is geen sprake. Ze hebben laptops, waarmee ze eigen websites onderhouden, ze hebben mobiele telefoons die ze opladen met zonnecellen. Liever online dan aan het riool. Ze plaatsen ook een pick-up voor de ploeg.

Hij had het wel zo'n beetje kunnen voorzien. Zijn familie was van hetzelfde slag. Boeren van net buiten New York City die, terwijl het beton om hen heen oprukte, nog gewoon hout stookten voor de verwarming, eigen voedsel verbouwden en gewassen ruilden tegen van alles en nog wat - schoenen, een bezoek aan de tandarts. Back-to-the-landers werden ze in de jaren zeventig genoemd. In zijn geval werden het back-to-the-landers die uiteindelijk toch in het bezit bleken van drie tractoren, vier auto's en vijf computers.

De mensen die hij aantrof in de zuidoostelijke staten zijn het activisme en idealisme voorbij. Stop maar met die pogingen anderen te overtuigen. Niet iedereen met kinderen, banen, hypotheken of verplichtingen van andere soort is nu eenmaal in staat zo'n radicale stap te nemen. Het zou al helpen, zei Talia van de Wild Roots-hoeve in North Carolina tegen Foglia, als die stedelingen en buitenwijkbewoners zich meer verdiepten in de mogelijkheden van moestuinen en wat beter letten op hun gezondheid. Maar voor haar en haar geestverwanten was er maar één keus: terug naar het land.

De fotograaf heeft niet de aanvechting gevoeld hun levenshouding over te nemen. Maar iets ervan is er wel doorgesijpeld. Hij deelt tegenwoordig een huis met vrienden in San Francisco. Ze kopen voedsel van plaatselijke boeren. Ze kweken zelf groente. En ze onderhouden hun eigen websites.

Lucas Foglia: A Natural Order. Nazraeli Press. www.nazraeli.com. www.lucasfoglia.com.

undefined

Meer over