Terug naar de Atjeh voor een gulden

Een reiziger bezoekt het nootmuskaateiland Banda.

Banda, 22 juni 1889
Gelijk vele eilanden in de Indische archipel heeft ook Banda vroeger aan de Portugezen behoord en men vindt op zulke plaatsen nog verscheidene ruïnen van Portugeesche huizen. Banda exporteert nootmuskaat. Vroeger werd het werk op de notenperken door slaven verricht, maar sedert de afschaffing der slavernij geschiedt het door z.g. 'contractanten', meestal Javanen die voor een zeker aantal jaren teekenen, zoowel mannen als vrouwen.

De vrij gemaakte slaven op Naira bleven op een bepaald gedeelte van 't eiland wonen en hunne nakomelingen leven er voornamelijk van de vischvangst. De eigenlijke bevolking van Banda is tot 2 maal toe uitgeroeid door Jan Pietersz Koen omdat zij muskaatnoten aan de Engelschen verkochten. Ten laatste plaatste Koen eenige van zijn schepelingen op de eilanden om de verkoop en de cultuur van noten te controleeren. Daar werden deze menschen rijk mee en zij zijn de voorvaderen van de rijke perkeniers van tegenwoordig.

Vanmorgen maakte ik een wandeling over 't eiland Naira en kwam weldra in de notenperken. Onder een groote boom rustte ik wat uit en genoot van het prachtige gezicht. De zee was kalm. Voor mij waren eenige inlanders aan 't baden. Ik vroeg hen mij naar de Atjeh terug te willen roeien, het geen zij voor een gulden deden. Het was 1 uur roeiens.

Ernst Sillem (1864-1919), Nederlandse bankier. Ingekort fragment uit De reis om de wereld van Ernst Sillem 1888-1890. Van Soeren & Co, 1997.

Meer over