Terroristen hebben hun doel niet bereikt

Het is duidelijk dat gewelddadige extremisten alleen komen te staan en dat de toekomst behoort aan hen die niet willen vernietigen, maar bouwen.

We herdenken zondag dat het tien jaar geleden is dat de terroristische aanslagen van 9/11 plaatsvonden. Daarbij mogen we niet vergeten dat die niet alleen een aanval was op de VS, maar op de hele wereld, de mensheid en de hoopvolle verwachtingen die wij allen hebben.

We mogen niet vergeten dat er onder de bijna 3.000 onschuldige slachtoffers van die dag honderden burgers waren uit meer dan 90 landen: mannen en vrouwen, jong en oud, met verschillende etnische en religieuze achtergronden. Deze plechtige herdenking dragen we samen met hun families en hun landgenoten aan hun nagedachtenis op.

We herinneren ons met dankbaarheid hoe de wereld tien jaar geleden voor even één werd. Over de hele wereld vielen complete steden stil om een minuut stilte in acht te nemen. Mensen droegen gebeden op in kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen. En in de VS zullen wij nooit vergeten hoe mensen in alle uithoeken van de wereld solidair met ons waren.

We herinneren ons dat wij in de weken na 9/11 als internationale gemeenschap optraden. Als deel van een brede coalitie verdreven we Al Qaida uit hun trainingskampen in Afghanistan, brachten we de Taliban ten val en gaven we het Afghaanse volk de kans zich te bevrijden van de terreur. Maar de daaropvolgende jaren waren zwaar, en de geest van het wereldwijde partnerschap van na 9/11 was tanende.

Als president heb ik m'n best gedaan die wereldwijde samenwerking nieuw leven in te blazen, want we hebben die nodig om de dreigingen overal ter wereld het hoofd te bieden. In dit nieuwe tijdperk van betrokkenheid zijn we partnerschappen aangegaan met landen en volken op basis van wederzijdse belangen en wederzijds respect.

Als internationale gemeenschap hebben we de terroristen laten zien dat ze niet zijn opgewassen tegen de kracht van onze burgers. Ik heb duidelijk gemaakt dat de VS nooit in oorlog zijn geweest met de islam en dat ook nooit zullen zijn. Met onze bondgenoten hebben we ons wel verenigd tegen Al Qaida, dat tientallen landen heeft aangevallen en tienduizenden onschuldigen heeft vermoord - de meesten van hen moslims. Deze week herdenken we de slachtoffers van Al Qaida en de moed en veerkracht waarmee hun families en landgenoten stand hebben gehouden, van het Midden-Oosten tot Europa, van Afrika tot Azië.

Door samenwerking hebben we aanslagen van Al Qaida verijdeld, Osama bin Laden en andere leiders uitgeschakeld en Al Qaida een gevoelige nederlaag toegebracht. Intussen laten mensen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zien dat het pad naar rechtvaardigheid en waardigheid niet loopt via terrorisme en geweld, maar via de morele kracht van geweldloosheid. Het is duidelijk dat gewelddadige extremisten alleen komen te staan en dat de toekomst behoort aan hen die niet willen vernietigen, maar bouwen.

Landen en volken die een toekomst van vrede en voorspoed voor ogen staat - voor jullie zijn de VS een partner. Ondanks de economische problemen in eigen land blijven de VS een unieke leidende rol spelen in de wereld. Nu we onze troepen terugtrekken uit Irak en de verantwoordelijkheid in Afghanistan overdragen, steunen we de Irakezen en Afghanen bij hun inspanningen veiligheid en perspectief te bieden aan hun volk. In de Arabische wereld en daarbuiten blijven we opkomen voor de menselijke waardigheid en de universele rechten van de mens.

Over de hele wereld zullen we ons blijven inzetten voor vrede en voor ontwikkelingen die mensen bevrijden van armoede en hen de zekerheid geven van voldoende voedsel, gezondheid en goed bestuur, waardoor burgers en gemeenschappen zich kunnen ontplooien.

Tegelijk hebben we ons opnieuw verplicht onze normen en waarden in eigen land toe te passen. Als immigratieland verwelkomen wij mensen uit ieder land en elke cultuur. Deze allernieuwste Amerikanen - net als de onschuldige slachtoffers van tien jaar geleden - herinneren ons eraan dat we ondanks alle verschillen in ras, etnische herkomst, achtergrond of geloof, met elkaar verbonden zijn door de hoop dat we deze wereld beter kunnen maken voor de huidige en toekomstige generaties. Dat zijn we verplicht aan hen die we verloren hebben.

De terroristen die ons op 9/11 aanvielen, wilden een wig drijven tussen de VS en de rest van de wereld. Dat is hen niet gelukt. Nu, tien jaar later, herdenken we met onze vrienden en partners allen die het leven hebben gelaten in deze strijd. In hun nagedachtenis bekrachtigen we de geest van partnerschap en wederzijds respect die we nodig hebben om een wereld tot stand te brengen waarin alle mensen kunnen leven in waardigheid, vrijheid en vrede.

Barack Obama is president van de Verenigde Staten.

undefined

Meer over