Terrorisme stuwt premie fors omhoog

De commerciële verzekeraars verwachten dat de terroristische aanslagen van 11 september vorig jaar voor hun bedrijfstak zullen doorwerken in fors hogere premies....

Om terrorismeschade te kunnen verzekeren, zijn verzekeraars en herverzekeraars al langer van plan een pool te vormen. Het voorstel voorziet in een eigen risico van zo'n zeven miljoen euro per verzekeraar, zei Eric Fischer, algemeen directeur van het Verbond, woensdag bij de presentatie van het jaarverslag.

Pas als de schade hoger uitvalt, treedt de pool in werking. Essentieel voor het welslagen ervan is dat de overheid zich garant stelt als de schade te hoog uitvalt. Het Ministerie van Financiën staat zeer gereserveerd tegenover een garantiestelling door de overheid, zei een woordvoerder desgevraagd. Maar het idee van een overheid die garant staat, is niet onmiddellijk verworpen.

Tijdens overleg tussen beide partijen, afgelopen maandag, heeft Financiën zich wel positief opgesteld tegenover de pool. Maar het Verbond moet wel met concretere voorstellen komen. In agustus zal de nieuwe minister van Financiën de voorstellen aan presenteren aan de Tweede Kamer, zo is het scenario.

'Terrorisme kan zeer zwaar toeslaan in de verzekeringssectoren leven en ziektekosten', waarschuwde Fischer. 'Zo zwaar, dat het voortbestaan van een verzekeraar op het spel komt te staan. De schade voor de verzekeraar stopt niet bij het gebouw. Er zal ook een effect zijn op de ziektekosten. Het is een integraal probleem.'

Het Verbond voorziet de komende jaren niet alleen forse premieverhogingen voor de herverzekering, maar ook voor de ziektekosten. Het afgelopen jaren zijn de particuliere ziektekostenpremies telkens met meer dan 10 procent gestegen. In 2001 liep de premieverhoging van 12 procent voor het eerst sinds jaren in de pas met de schade die ook 12 procent hoger uitviel. Toch boekte de particuliere zorgverzekeraars alles bij elkaar een negatief resultaat van 4 procent. Het jaar daarvoor was er een min van 3 procent.

De levensverzekeraars bleven met een resultaat na belastingen van 10,3 procent 'redelijk stabiel' ten opzichte van een jaar eerder (11,3 procent). Bij de schadeverzekeraars steeg het resultaat van 0 naar 1 procent. De sector zorg boekte, ondanks de verliezen bij de ziektekostenpolissen, toch 3 procent meer winst. Dat was ondermeer het gevolg van hogere premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Meer over