Terreuraanpak nog geen geoliede machine

Ergens in Den Haag was bekend dat Mohammed B. in flats in de hoofdstad verbleef, die als doorgangshuis werden gebruikt voor radicale moslims....

Indien bovenstaand beeld klopt - een korte samenvatting van de mededelingen woensdagavond van Leo de Wit en Bernhard Welten, respectievelijk hoofdofficier van justitie en nieuwe korpschef - wordt duidelijk wat burgemeester Job Cohen bedoelde toen hij 's middags in de gemeenteraad opschudding veroorzaakte met de volgende mededeling:

'Ik vind dat alle informatie die relevant is voor het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh en waarover Amsterdam beschikte, moet worden gelegd naast de informatie die op landelijk niveau voorhanden was. Dat is vanzelfsprekend een essentiële vraag. Niet alleen voor deze zaak, maar ook met het oog op de toekomst is deze vraag cruciaal voor het waarmaken van de verantwoordelijkheid die de Amsterdamse driehoek heeft en ook wil nemen.'

Cohen is een diplomaat, maar wat hij bedoelt, is dat ergens in Den Haag bekend was dat de verdachte van de moord op Van Gogh al vorig jaar in de flats verbleef die de AIVD en/of nationale recherche destijds observeerde en dat de Amsterdamse driehoek - burgemeester, OM en politie - daar pas dinsdag achter kwam, kort na de arrestatie van Mohammed B. Anders gezegd: efficiency is anders.

Vanzelfsprekend volgden gisteren onmiddellijk Kamervragen na de klacht van de burgemeester van Amsterdam. Hetgeen de verantwoordelijke ministers Remkes en Donner niet zo slecht uitkwam, omdat zij daarom volgens de gangbare regels niet direct hoefden te reageren op de noodkreet uit de hoofdstad.

Niet alleen nationaal ontbreekt het blijkbaar aan de noodzakelijke efficiency op het gebied van terreurbestrijding. Ook op lokaal niveau kan moeilijk worden gesproken van een geoliede machine, getuige de uitlatingen van De Wit en Welten tijdens de eerste persconferentie na de moord op Van Gogh.

De Wit, dinsdagmiddag over de vermoedelijke schutter: 'Hij was met uitzondering van een betrekkelijk onbelangrijk incident verder onbekend.' Op de vraag over het karakter van dat incident antwoordde De Wit: 'Ik vind het niet relevant om daarop te antwoorden.'

Twee uur later heette het in een persbericht van de Amsterdamse politie: 'In tegenstelling tot eerdere berichten gaat het om een man die meerdere keren voorkomt in de politieadministratie in verband met verschillende geweldsdelicten.' Over de aard van het geweld (thuis?, op straat?) deed de politie geen mededelingen.

Onbekend blijft vooralsnog wat de moordenaar met een mes op het lijf van Theo van Gogh prikte. Net zomin als de inhoud wordt bekend gemaakt van de brief die B. op zak had. De Noord-Afrikaanse arrestanten worden eind deze week met de tekst geconfronteerd. Het gaat vermoedelijk om Arabische teksten.

Meer over