Terpstra?

Staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de afgelopen weken door de Tweede Kamer berispt. De critici verweten de 'Moeder van Nederland' dat zij te vaak op sporttribunes zit en zich te weinig bemoeit met de thuiszorg, de bejaarden en gehandicapten....

HENK THOMAS

W.J. van Minnen, directeur van de Gehandicaptenraad: 'Aan het verhaal van Terpstra zitten twee kanten. Zij is er als eerste staatssecretaris in geslaagd een integraal kabinetsbeleid voor gehandicapten van de grond te krijgen. Onder dat kabinetsplan De perken te buiten hebben acht collega's hun handtekening gezet en daarmee het gehandicaptenbeleid tot kabinetsbeleid gemaakt. Daarvoor nemen we onze pet af.

'Tijdens werkbezoeken en persoonlijke ontmoetingen toont ze een geweldige betrokkenheid. Maar als de begroting er komt, of er wordt concreet gepraat over meerjarenplannen, dan valt het zwaar tegen. Voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg is nog tien miljoen gulden te weinig beschikbaar, de invoering van de persoonsgebonden budgetten, waarmee gehandicapten zelf hulp naar behoefte kunnen kopen, verloopt stroef en de problemen in de thuiszorg nemen alleen maar toe. Het is bij haar schipperen geworden, het zakt in.'

Mr. N. Peters, directeur van de Beroepsorganisatie Directies Zorgsector: 'Ik vind de kritiek op Terpstra overdreven. Ze heeft heel veel gedaan voor de verzorgingshuizen. Maar ik maak we wel zorgen over de capaciteit, die veel te snel wordt afgebouwd. Er worden veel verzorgingsplaatsen ingeleverd, terwijl de behoefte door de vergrijzing toeneemt. Dan is capaciteitsvermindering een ramp.'

B. Yilmaz, woordvoerster van de Nederlands Islamitische Bond voor Ouderen: 'Ik weet niet waar die kritiek vandaan komt, want ik vind juist dat ze erg veel doet voor de ouderen. Het is gewoon een nieuwe ontwikkeling om het zelfstandig wonen van ouderen, ook moslims, te bevorderen. Het is goed op die manier zorg te kunnen krijgen.'

A. Korpershoek, gehandicapte: 'Ik ondervind aan den lijve haar beleid. Ik heb thuiszorg en constateer dat die door geldgebrek soms geen zorg kan bieden. Dan ben ik afhankelijk van mijn vrouw. Ik ondervind dat niet alleen, maar velen met mij.'

J. Hoek van Dijke, voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen: 'Wij geven geen commentaar op de persoon van Terpstra, wel op haar beleid. De ANBO vindt dat de staatssecretaris de afkalving van de ouderenzorg moet stoppen. Het budget moet 3 procent omhoog om de groei van de thuiszorg op te vangen en de wachtlijsten weg te werken. En dan hebben we het nog niet over de noodzakelijke verbeteringen. Deze week hebben we het manifest Ouderenbeleid aan Terpstra overhandigd, waarin we pleiten voor samenhang in het beleid. De staatssecretaris heeft toegezegd daarmee met collega's, provincies en gemeenten aan de slag te gaan. Ze heeft ook gezegd dat de 68 punten in het manifest hoog op de politieke agenda staan.'

S. Schoemaker, directeur van de Stichting De Willborgh, een woon- en zorgcomplex in Dordrecht: 'Voor de ouderenzorg is Terpstra een prima persoon. Ze draagt de bejaarden een warm hart toe en ze heeft veel voor hen gedaan. Ik vind het te gemakkelijk om te zeggen dat ze te veel met sport bezig is. Dat is niet zo. Maar ik vind wel dat zij moet oppassen dat nog meer verzorgingsplaatsen verdwijnen. Er moet natuurlijk meer geld komen, want er komen meer ouderen. Maar ik begrijp ook dat zij, gezien het beschikbare geld, een politieke afweging moet maken. U ziet: ik ben niet negatief over haar. Ik ben juist erg te spreken over Terpstra.'

M. Stam, 81 jaar, bewoonster van De Willborgh: 'We hebben net Sinterklaas gevierd, met liedjes en een sinterklaasbingo met leuke prijzen. Ja, Terpstra. Ik vond haar altijd een jolig mens, zo naar de mensen toe. Maar nu gaat ze meer een andere richting op, die van de sport. Dat kan ik van haar wel begrijpen, maar ze is er eigenlijk voor de ouderen. Toch? Ze is hier meer dan een jaar geleden op bezoek geweest. Dat was wel leuk. Ze zat bij ons aan tafel en maakte grapjes, en ze kon goed eten'

J. Alberda, coachte het gouden Olympisch volleybalteam: 'Ik kan haar werk voor gehandicapten en bejaarden niet beoordelen. Wel wat ze voor de sport doet. Samenvattend kan ik concluderen dat het rumoer over de zorg voor gehandicapten en bejaarden meer aandacht van het ministerie voor die categorieën legitimeert. Misschien moet ze het departement versterken. Maar sport is net zo goed een heel belangrijke sector. Mijn voorstel is dan ook: maak een apart departement voor sport dat zich vooral richt op sportbeoefening op de lagere school.'

Henk Thomas

Meer over