Terpstra wil snijden in intensieve thuiszorg

Staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid wil de intensieve thuiszorg volgend jaar beperken tot drie uur per dag. Dat blijkt uit een ontwerpregeling die zij voor advies aan de Raad van State heeft voorgelegd....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Het betekent in feite een verslechtering ten opzichte van die oude situatie. De regeling bedoelt de situatie van vóór 1997 te herstellen.

Tot 1 januari van dit jaar hadden de zorgverzekeraars een zekere vrijheid om te bepalen hoeveel uren intensieve thuiszorg zij per dag wilden vergoeden. Een patiënt kon zo, op kosten van de verzekeraar, aanvankelijk vele uren per dag thuiszorg krijgen. Dat aantal uren kon geleidelijk aan verminderen.

De ontwerpregeling van Terpstra beknot die vrijheid, doordat het aantal te vergoeden uren per dag niet meer dan drie mag zijn.

Vanaf 1997 is een nieuw vergoedingssysteem voor de thuiszorg van kracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen korte thuiszorg in aansluiting op een ziekenhuisopname (gedurende dertien weken) en langdurige thuiszorg.

Deze 'knip' veroorzaakte echter zoveel verwarring dat Terpstra en minister Borst besloten de knip af te schaffen en de situatie van vóór 1997 te herstellen.

Uit het nieuwe ontwerpbesluit zorgaanspraken blijkt nu echter dat de oude toestand niet volledig wordt hersteld.

De nieuwe regeling van Terpstra bepaalt verder dat het ziekenhuis thuiszorg kan verlenen aan iemand die net uit het ziekenhuis is ontslagen. Het ziekenhuis heeft de vrijheid om een contract te sluiten met een thuiszorginstelling om die zorg te leveren. In beide gevallen vergoedt het ziekenfonds de kosten.

Voor particulier verzekerden geldt echter een maximum van acht uur per dag gedurende niet meer dan twee maanden.

Meer over