Terpstra raakte spoor bijster in emotionele zomer

KNSB-voorzitter Terpstra stond lang achter Thialf, tot hij ineens koos voor een nieuwe ijsbaan in Almere. Vanavond wacht de kritische ledenraad.

Twee dagen op rij moet Doekle Terpstra zijn positie als voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) verdedigen. Gisteravond deed hij dat bij de acht gewesten van de KNSB, vandaag wacht het oordeel van de ledenraad.

Zal hij zijn achterban kunnen overtuigen dat hij, de Fries die zich bij zijn aantreden in 2009 de 'parttime-ijsmeester van Leerdam' noemde, de juiste man op de juiste plaats is?

Rasbestuurder Terpstra (57) is onderwerp van felle discussie geworden sinds het schaatsland Nederland in meerdere kampen is verdeeld over de bouw van de nieuwe topsportijsbaan. De KNSB en sportkoepel NOC*NSF hebben de voorlopige gunning eind juli toebedeeld aan de Iced¿me in Almere. Het verbleekte schaatsmekka Thialf te Heerenveen en de derde nieuwbouwkandidaat, Transportium uit Zoetermeer, zijn tegen die beslissing in beroep gegaan.

De commotie bereikte midzomer zijn hoogtepunt met een oordeel in kort geding voor de rechtbank van Utrecht. Die floot het bestuur van de KNSB terug omdat het zich niet had gehouden aan de voorwaarden van de tender. Langer uitstel, vanwege een extra informatieronde, was voor de bouwende partijen onacceptabel en onrechtvaardig.

Het belangrijkste oordeel over deze rommelige gang van zaken volgt vanavond. Op het bondskantoor aan de Vechtsebanen te Utrecht moet Terpstra zich verantwoorden tegenover de dertig koppen tellende ledenraad, die bestaat uit afgevaardigden van de KNSB, de gewesten, de merkenteams en de atletencommissie.

Dat parlement werd in 2009 door Terpstra als hoogste machthebbende orgaan ingevoerd, toen hij het originele plan van icoon Ard Schenk herschreef. Schenk wilde twee kolommen in het schaatsen invoeren, topsport en breedtesport, met een holding daarboven. Terpstra, voorheen vakbondsman, wilde de schaatsbond als eenheid behouden.

Terpstra, een eigenzinnige Fries met een rijk gevuld cv stak meteen zijn nek uit door tegen de wil van iconen als Schenk en Ritsma in te gaan. Het was een gedurfde en geslaagde zet, zeker tegen de achtergrond dat hij de baan van bondsvoorzitter verschrikkelijk graag wilde hebben. Terpstra noemde het zijn droombaan. In 2006, drie jaar eerder, had hij die ook al aangeboden gekregen maar toen had hij het te druk met andere taken.

Bij de KNSB werd Terpstra voorzitter op afstand. Hij leunde op zijn twee directeuren, Paul Sanders en Arie Koops. Hij had slechts beperkte tijd om een van de belangrijkste sportbonden van Nederland aan te voeren. Al snel werd hij puinruimer bij Hogeschool InHolland, die in stormachtig weer verkeerde.

Daarbij vergeleken lijkt de klus bij de KNSB eenvoudig. Maar bij sport maken de daarmee verbonden emoties het voor bestuurder veel lastiger. 'Het is diezelfde emotie die sport tot het allermooiste werkveld ter wereld maakt', schreef hijzelf in een column voor Sport Knowhow XL.

In dat stuk verdedigde Terpstra zich tegen een aanval in De Telegraaf, waarin hij werd neergezet als een buitenstaander die zo nodig een plek in de schijnwerpers van de sport wenste. Volgens de school van Johan Cruijff, een belangrijk raadgever in dit soort zaken, horen oud-sporters zulke banen te krijgen.

Terpstra sprak dat tegen. 'Sport is een vak en besturen is een ander vak. Als iedereen dat zou accepteren, komen we een stuk verder.'

Rond de bouw van een nieuw Thialf in Friesland, zijn droomwens volgens velen, is Terpstra tijdens deze emotionele zomer het spoor bijster geraakt. Hij verspreidde verschillende boodschappen. Hij leek lang de belangenbehartiger van de ijsbaan in Heerenveen, maar uit door het Algemeen Dagblad gepubliceerde stukken rijst het beeld op dat hij in één weekeinde, op de camping in Vrouwenpolder, van koers is veranderd en ineens voor de Iced¿me in Almere koos.

Dergelijke wendingen moet hij verklaren. Met name de ledenraad, die een bestuur kan wegsturen, zal tegengas geven. Op een snel vertrek van Terpstra hoeven ze niet te rekenen. De man die twee Elfstedentochten uitreed zegt ook voorzitter te willen blijven in 'zwaar weer'.

undefined

Meer over