Terecht ontslagen om tik aan verstandelijk beperkte?

Jonathan Witteman
null Beeld
Beeld

Waarover ging het geschil?

Over een 'klap of tik', uitgedeeld aan een bewoner van een op antroposofische leest geschoeide instelling voor personen met een verstandelijke beperking. De boosdoener, de chef van de tuin- en kruidenwerkplaats van de instelling, had de bewoner een tik gegeven omdat hij rondhing bij de knoppen waarmee de beluchtingsramen van de kas open gaan. De werkplaatsleider vermoedde dat de bewoner een dag eerder tegen zijn instructies in de ramen had opengezet, terwijl die juist dicht hadden moeten blijven omdat er nachtvorst was voorspeld.

De bewoner liep geen blijvende schade op door de tik, de boosdoener wel. Zijn werkgever stelde hem direct op non-actief. De werkplaatsleider ging niet akkoord met het voorstel om zijn dienstverband te beëindigen. En dus troffen de twee partijen elkaar voor de kantonrechter.

Wat wilde de eiser?

Toestemming om het contract van de werkplaatsleider te ontbinden. Er is sprake van verwijtbaar handelen, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding, betoogde de advocaat van de werkgever. Door het incident is het vertrouwen in de gedaagde 'fundamenteel, duurzaam en niet herstelbaar beschadigd'.

Partij 1: Het vertrouwen in de gedaagde is 'fundamenteel beschadigd'.

Partij 2: Eén incident in tien jaar rechtvaardigt nog geen ontslag.

Hoe luidde het verweer?

De werkplaatsleider verzet zich tegen de ontbinding van zijn contract. Natuurlijk zat hij fout, dat beseft hij ook. Maar na het incident heeft hij meteen zijn leidinggevende op de hoogte gesteld. Ook heeft hij uit eigen beweging spijt betuigd en zijn oprechte excuses aangeboden aan de bewoner, diens ouders en aan zijn collega's. Maar één incident tijdens tien jaar goed functioneren rechtvaardigt nog geen ontslag, vindt hij.

Wat vond de rechter?

Die vond het ontslag 'disproportioneel'. Ontslag zou 'ernstige gevolgen' hebben voor de alleenstaande vader van twee minderjarige kinderen. Zijn werkgever moest kunnen onderbouwen dat het gedrag van de werkplaatsleider zo ernstig was dat, zoals het Burgerlijk Wetboek voorschrijft, 'in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren'. Daarvoor was het bewijs te dun, vond de rechter.

De werkplaatsleider heeft nooit de kans gekregen het vertrouwen te herwinnen, omdat zijn werkgever hem meteen op non-actief stelde, terwijl de man voor het incident tien jaar lang naar behoren had gefunctioneerd. Tijdens de zitting probeerde zijn werkgever dit nog in twijfel te trekken door te verwijzen naar twee kleinere incidenten, kort voor de gewraakte tik. Zo zou de werkplaatsleider uit woede tegen een gieter hebben getrapt en boos zijn uitgevallen naar een bewoonster die appels had laten vallen in het winkeltje van de instelling. De rechter weegt deze incidenten niet mee, omdat de gedaagde er door zijn werkgever nooit over was aangesproken.

Het vonnis?

Geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet, als verliezer, de proceskosten betalen: 400 euro.

Meer over