'Ter Aar dreigt onbestuurbaar te worden'

'Hier in Ter Aar gaat niets écht normaal. Nu word ik voor rotte vis uitgemaakt. Maar ik heb de fractievoorzitters tot vier keer toe gewaarschuwd.'..

Van onze verslaggeefster

Aukje van Roessel

DEN HAAG

Volgens waarnemend burgemeester A. van den Berge in de Zuid-Hollandse gemeente Ter Aar kan het externe onderzoek naar het reilen en zeilen op het gemeentehuis daarom niet als donderslag bij heldere hemel zijn gekomen.

Opnieuw is bestuurlijk Ter Aar in rep en roer. Begin vorig jaar vroeg de toenmalige burgemeester W. Vroegindeweij noodgedwongen haar ontslag. De verhoudingen op het gemeentehuis waren compleet verstoord en het vertrek van Vroegindeweij moest de eerste stap zijn op weg naar herstel.

De voormalige dijkgraaf van Delfland Van den Berge kreeg in april '97 de opdracht de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen in Ter Aar te normaliseren.

'Ik trof hier een enorme crisis aan. Scheefgegroeide verhoudingen in het ambtelijk apparaat. Een ambtelijke top die al veertien maanden ziek thuis zat. En een gigantische leegte, er werd nauwelijks nog bestuurd.'

Na veertien maanden Ter Aar zegt Van den Berge nu: 'Ik ben van mening dat de problemen die er toen waren niet zijn opgelost.' Mede op zijn advies besloot de commissaris van koningin, J. Leemhuis-Stout de bestuurlijke situatie in de Zuid-Hollandse gemeente opnieuw te laten onderzoeken. En dan meteen te laten bekijken of samenvoeging van Ter Aar met een andere gemeente een oplossing is om het bestuur te versterken.

Dat heeft alle gemoederen weer verhit. Een motie van wantrouwen, zo hebben de drie nieuwe wethouders het advies van Van den Berge aan de commissaris van de koningin betiteld. En Leemhuis beschuldigen ze van een dubbele agenda. Zij zou maar op één ding uit zijn: het opheffen van Ter Aar.

De drie nieuwe wethouders uitten hun ongenoegen zondagavond op een in allerijl georganiseerde persconferentie bij een van de hen thuis. Van den Berge wist van niks. Hoezo, collegiaal bestuur?

'Zeer onvolwassen gedrag', oordeelt VVD-fractievoorzitter F. Hoogervorst, een uitspraak waarmee hij ook zijn eigen wethouder I. Riedel bekritiseert. Wethouder J. Born van Gemeentebelangen reageert geïrriteerd als hem wordt gevraagd naar wat er allemaal aan de hand is in Ter Aar.

'Ik doe er vanaf nu het zwijgen toe. Ik wil dat er een etherstilte komt.'

Toen Van den Berge vorig jaar aantrad, was alle hoop gericht op de verkiezingen van maart dit jaar. Een nieuw college en een nieuwe raad konden mogelijk uitkomst bieden. 'De verkiezingen betekenden ook een aardverschuiving', zegt Van den Berge. 'Vanuit de democratische basis zijn VVD en CDA afgerekend op de bestuurlijke crisis van vorig jaar.'

Maar het heeft niet mogen helpen. 'Ik ben van oordeel dat voor Ter Aar in de verte onbestuurbaarheid dreigt', zegt de waarnemend burgemeester. 'Ik merk zelf pijnlijk hoe de ambtenaren niet zijn opgewassen tegen de enorme opdrachten die op hen afkomen. Wat zelfs wel begrijpelijk is in een kleine gemeente van zo'n negenduizend inwoners. Maar daardoor maakt het bestuur fouten.'

Van den Berge heeft ook kritiek op de nieuwe wethouders. 'Zij hebben een taakopvatting die ik bestuurlijk niet verantwoord vind. Ze geven gewoon her en der opdrachten zonder daarvoor de geijkte mensen te benaderen. Het is met het nieuwe college nog ingewikkelder geworden.'

Fractievoorzitter L. van Doorn van Gemeentebelangen, de grootste collegepartij, vindt die kritiek van Van den Berge niet terecht. 'De nieuwe wethouders zitten er nog maar kort. Ze werken zestig uur in de week. Natuurlijk maken ze ook fouten, maar dat zijn kleinigheidjes. Wij vinden dat de bestuurlijke situatie de laatste tijd is verbeterd, en dus is dat externe onderzoek niet nodig.'

Volgens Van den Berge wordt in Ter Aar politiek bedreven op een manier waar op zijn minst vraagtekens bij te zetten zijn. 'Ik zit een raadscommissie voor waarin drie echtparen zitten en een vader en zoon. Nou vraag ik u?'

Ook heeft de waarnemend burgemeester zich verwonderd over het gedrag van oud-CDA burgemeester P. Verhoef, de voorganger van Vroegindeweij. 'Ik ken nogal wat oud-burgemeesters. Die bemoeien zich nergens meer mee, maar Verhoef bepleit als inspreker zaken bij de gemeenteraad.' Burgemeester Verhoef was degene die een aantal jaren geleden een poging tegenhield Ter Aar samen te voegen met een andere gemeente.

Of herindeling de oplossing is voor de bestuurlijke problemen van Ter Aar, moet in september blijken als het externe onderzoek is afgerond.

'Maar 1 november is mijn einddatum', zegt Van den Berge, 'Het begeleiden van een herindeling stond niet in mijn opdracht.'

Meer over