Telewerk

Met verbazing heb ik het stuk van Toon Witkam over camerabewaking van telewerkers gelezen (de Volkskrant, 20 maart). De gedachte dat een baas behoefte zou hebben om zijn medewerkers op kantoor, thuis of elders, in de gaten te houden om te controleren of ze wel werken, lijkt me minimaal een...

Zelf werk ik al zo'n twaalf jaar een deel van de tijd thuis, en het bevalt uitstekend. Er worden duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden en over bereikbaarheid gemaakt. Op welk moment ik werk, zal mijn baas en collega's een zorg zijn, zolang ze me maar binnen een redelijke termijn kunnen bereiken om iets af te stemmen of te vragen. Dat betekent dat ik soms op kantoortijden werk, maar ook wel 's avonds of in het weekeinde, als mijn gezin, of doktersbezoek of het mooie weer, me van het werk hielden.

Natuurlijk vind ik contact met mijn collega's belangrijk. Zij werken ook een deel van de tijd thuis, en we spreken af waar het het handigste is: op kantoor of bij iemand thuis.

Belangrijker dan controle uitoefenen is op een gestructureerde manier nagaan wat het bedrijf of de afdeling wil bereiken met telewerken, onderzoeken waar de voordelen en belemmeringen zitten en vervolgens een goed plan op te stellen hoe en op welke termijn men telewerken wil realiseren. Hierin moeten zaken als technische hulpmiddelen, kennismanagement, sociale contacten, ergonomie van de werkplek.

Mij krijg je niet meer iedere dag aan dat bureau op diezelfde kamer! En zeker niet iedere dag in de file.

Meer over