Telewerken biedt gehandicapte grotere kans op integratie

Telewerken leidt tot een aanzienlijk lager ziekteverzuim, grote motivatie van werknemers en hogere arbeidsproductiviteit. Deze positieve effecten van het werken met beeldscherm en telefoon, thuis of op de zaak, kunnen bijdragen aan de reïntegratie van (fysiek) gehandicapten....

Van onze verslaggever

Peter van den Berg

AMSTERDAM

Deze gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek dat de vakcentrale MHP heeft gehouden onder 135 organisaties bij overheid en in het bedrijfsleven. Het doel van de enquête was inzicht krijgen hoe werkgevers aankijken tegen het telewerken. Het onderzoek is uitgevoerd door de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In Utrecht wordt vandaag een Nationaal Telewerkcongres gehouden, waarbij de meerwaarde van gehandicapte telewerkers voor het bedrijfsleven en overheidsinstanties aan de orde komt.

De overheid streeft er naar gemiddeld 5 procent lichamelijk gehandicapte werknemers in dienst te nemen. Dit cijfer wordt bij lange na niet gehaald. In 1993, blijkt uit cijfers van de Algemene Rekenkamer, werden bij een instroom van tienduizend werknemers slechts dertien gehandicapten in dienst genomen. Sindsdien is er nog niet veel veranderd, twee jaar geleden zijn slechts 75 gehandicapten aan de slag gegaan bij overheden, terwijl 1300 banen gereserveerd waren voor deze groep.

Een overgrote meerderheid van de werkgevers (80 procent) vindt dat de privatisering van de sociale zekerheid een negatieve invloed heeft gehad op het aannamebeleid van gehandicapten. Een meerderheid van de werkgevers denkt ook dat de omgeving negatief oordeelt over telewerken.

Bedrijven voeren geen bewust beleid om telewerk in te voeren (75 procent) of het stuit op weerstanden bij het management (67 proent). De onderzoekers constateren dat veel werkgevers nog steeds vooroordelen koesteren ten aanzien van gehandicapten.

Een ruime meerderheid (58 procent) voorziet mobiliteitsproblemen, terwijl een op de zes werkgevers (17 procent) vindt dat het werk niet door een fysiek gehandicapte kan worden gedaan. Toch vindt een groot deel van de ondervraagde organisaties (58 procent) dat in de toekomst wel meer beleid tot stand moet komen om telewerken verder te bevorderen.

De nieuwe Wet op de Reïntegratie moet ertoe leiden dat de vele regelingen worden vereenvoudigd. 'Pas als dit gebeurd is en werkgevers nog steeds niet bereid zijn gehandicapten in dienst te nemen, komen maatregelen als verplichting aan de orde', aldus een van de onderzoekers.

Veel werkgevers hebben een negatieve houding over de regelgeving. Slechts 38 procent verwacht dat het in dienst hebben van gehandicapte werknemers geen administratieve rompslomp met zich meebrengt. Daarnaast meent zo'n 45 procent dat bemoeienis van externe instanties het werken extra ingewikkeld maakt.

Er zijn ruim tachtig regelingen waarop een beroep kan worden gedaan om een gehandicapte te (re)integreren. Het College van Toezicht Sociale Voorzieningen heeft onderzocht dat er nauwelijks beroep wordt gedaan op deze mogelijkheden vanwege de complexiteit en de onbekendheid ermee.

Meer over