Televisie

Amusement..

Informatief

God voor komieken Een aantal komieken is het niet eens overde vraag of God humor heeft. En: durven onze komische typetjesnog wel grappen te maken over Allah? Volgens Jeroen van Merwijkniet. Nederland 1, 17.10 uur.

Sport

Jong Oranje Rechtstreeks verslag van de voetbalwedstrijd inde achtste finale van het EK onder 21 jaar tegen Jong Slovenië.

Talpa, 19.30 uur.

NOS Sportjournaal Aandacht voor de WK-kwalificatiewedstrijdenAustralië - Uruguay, Bahrein - Trinidad & Tobago enTurkije - Zwitserland.

Nederland 1, 09.50 uur, Nederland 2, 18.50 en 22.30 uur.

Actualiteiten

Netwerk het verhaal over de cruciale rol die de Nederlandsegeheime dienst speelde in de toekenning van de Nobelprijs aanBoris Pasternak, de geestelijk vader van Dokter Zhivago. Ministervan Buitenlandse Zaken Ben Bot praat over de toekomst van deEuropese Unie. Nederland 1, 20.30 uur.

Breek De Week Harry Mens ontvangt ex-wethouder Marco Pastorsvan Leefbaar Rotterdam. Hij kwam vorige week in opspraak na eenbeladen uitspraak over moslims en werd gedwongen tot aftreden.RTL 7, 23.10 uur.

Documentaire

Het Uur van de Wolf Frits Weeda is een fotograaf die van 1958tot 1965 de schaduwzijde van Amsterdam vastlegde. Toen was hetineens over met de fotografie. In de documentaire Frits Weeda -Fotograaf zonder camera gaat regisseur Marc Schmidt op zoek naathet waarom van die beslissing. Nederland 3, 21.00 uur.

Profiel Jomanda, geen twijfel mogelijk is een portret van Jomanda, het genezend medium dat in de hoogtijdagen van haar roemjaarlijks honderdduizenden mensen ontving in haar evenementenhalin Tiel.

Nederland 1, 22.40 uur.

Close Up Lachen om niet te huilen: Estlandse Animatie. Eendocumentaire over Priit Pärn, de grootmeester van de Estlandseanimatie. Het communisme, de perestrojka en het leven in deEuropese Unie: in zijn animatiefilms ziet Pärn overal de humorvan in.

Nederland 1, 23.20 uur.

Meer over