Televisie

Praatprogramma..

Actualiteiten NetwerkAandacht voor een nieuwe aanpak in de jeugdgezondheidszorg. Inde Apeldoornse wijk Orden zitten alle partijen in dejeugdgezondheidszorg onder één dak: verloskundige, consultatiebureau, schoolartsen, een opvoedsteunpunt van bureauJeugdzorg, een diëtist en een logopedist. Een centrum waar eenkind wordt gevolgd van de zwangerschap tot het 19de jaar.Nederland 1, 20.30 uur

Amusement Man bijt hond Deel 1 van eenreportage-tweeluik over padvindersgilde De Paveurs, van oorsprongSurinaams met oud-leden die nu in Nederland wonen. Onlangs kwamenze in Baarn bij elkaar voor een belangrijke vergadering. Nederland 1, 19.00 uur

Help, mijn man is klusser Een nieuwprogramma op de woonavond van RTL4. John Williams bezoektwekelijks wanhopige partners van doe-het-zelvers die al geruimetijd met kromme tenen tussen onafgemaakte of ondeugdelijkuitgevoerde klusprojecten bivakkeren. Een reddingsoperatie wordtgestart. RTL 4, 21.00 uur

Informatief De wereld draait door RowwenHèze bestaat 20 jaar en daarom is er een jubileumboek met eennieuwe cd: Kilomeaters, `t beste van 20 jaar. Verder ontvangtMatthijs van Nieuwkerk Raoul de Jong, die op 16 november de DickScherpenzeel-prijs krijgt voor zijn boek Stinknegers over zijnreis door Senegal, Mali, Burkina Faso en Niger. Nederland 3,19.00 uur

Keuringsdienst van Waarde De varkens van deKeuringsdienst hebben het goed gehad, maar nu gaan ze naar deslager. Welke slager wil ze slachten en hoe weet deKeuringsdienst zeker dat de beesten er geen seconde onder lijden?Dag Ot, dag Sien. Tot later, op tafel. Nederland 3, 21.30uur

Inside 9/11: Zero Hour Deel drie van een vierdeligereconstructie over de aanval op de Twin Towers. In deel drie zienwe hoe op 11 september 2001 vier passagiersvliegtuigen gekaaptwerden door 19 Al Qa`ida strijders. National Geographic, 22.00uurFilmsDoor Pauline KleijerPluto Nash (Ron Underwood, 2002). In2087 hebben de Amerikanen de maan gekoloniseerd, en vrije jongenPluto Nash (Eddie Murphy) opent er een nachtclub. Beroerdekomedie vol flauwe grappen. Veronica, 20.30 uurEraser (ChuckRussell , 1996). Doorsnee actiefilm met Arnold Schwarzenegger alseen geheim agent die getuigen helpt een nieuw leven te beginnen.SBS 6, 20.30 uurPhantasm 2 (Don Coscarelli, 1988). Graven wordenleeggeroofd, de lijken worden ingekrompen en als slaven op eenverre planeet aan het werk gezet. Zwakke horror. BBC 1, 00.55 uur Talpa, 22.30 uur

Actualiteiten

Netwerk Aandacht voor een nieuwe aanpak in dejeugdgezondheidszorg. In de Apeldoornse wijk Orden zitten allepartijen in de jeugdgezondheidszorg onder één dak: verloskundige, consultatiebureau, schoolartsen, eenopvoedsteunpunt van bureau Jeugdzorg, een diëtist en eenlogopedist. Een centrum waar een kind wordt gevolgd van dezwangerschap tot het 19de jaar. Nederland 1, 20.30 uur

Amusement

Man bijt hond Deel 1 van een reportage-tweeluik overpadvindersgilde De Paveurs, van oorsprong Surinaams met oud-ledendie nu in Nederland wonen. Onlangs kwamen ze in Baarn bij elkaarvoor een belangrijke vergadering. Nederland 1, 19.00 uur

Help, mijn man is klusser Een nieuw programma op de woonavondvan RTL4. John Williams bezoekt wekelijks wanhopige partners vandoe-het-zelvers die al geruime tijd met kromme tenen tussenonafgemaakte of ondeugdelijk uitgevoerde klusprojectenbivakkeren. Een reddingsoperatie wordt gestart. RTL 4, 21.00 uur

Informatief

De wereld draait door Rowwen Hèze bestaat 20 jaar en daaromis er een jubileumboek met een nieuwe cd: Kilomeaters, `t bestevan 20 jaar. Verder ontvangt Matthijs van Nieuwkerk Raoul deJong, die op 16 november de Dick Scherpenzeel-prijs krijgt voorzijn boek Stinknegers over zijn reis door Senegal, Mali, BurkinaFaso en Niger. Nederland 3, 19.00 uur

Keuringsdienst van Waarde De varkens van de Keuringsdienst hebben het goed gehad, maar nu gaan ze naar de slager. Welkeslager wil ze slachten en hoe weet de Keuringsdienst zeker datde beesten er geen seconde onder lijden? Dag Ot, dag Sien. Totlater, op tafel. Nederland 3, 21.30 uur

Inside 9/11: Zero Hour Deel drie van een vierdeligereconstructie over de aanval op de Twin Towers. In deel drie zienwe hoe op 11 september 2001 vier passagiersvliegtuigen gekaaptwerden door 19 Al Qa`ida strijders. National Geographic, 22.00uur

Meer over