Televisietip: Verdonk

In P-Side wordt de minister voor Integratie, Verdonk (VVD), aan de tand gevoeld. Over haar dilemma: Hoe kun je als minister voor integratie mensen met uiteenlopende achtergronden binden als je tegelijkertijd boegbeeld wilt zijn van de stroming die zich onverbiddelijk opstelt in het vreemdelingendebat en daardoor tegenstand oproept? Verdonk wordt aangesproken op haar pleidooi voor een burka- verbod, het verplicht inburgeren van de oudkomers, het vertrek van veel geïntegreerde moslims naar het buitenland en de weigering van de VVD om meer te investeren in de probleemwijken. Op de tribune zitten oud-wethouder in Amsterdam Belliot en een vrouw die bewust kiest voor het dragen van een burka.

Nederland 2, 20.30 uur.

Meer over