Telecom-wetten VS op nieuwe leest geschoeid

Na een debat van ruim tien jaar heeft het Amerikaanse Congres donderdagavond laat de nieuwe telecommunicatiewetgeving aangenomen. In de omvangrijke Communications Act worden de telefoon- en kabeltelevisiemarkten geliberaliseerd, monopolieposities van regionale telefoonmaatschappijen afgebroken en de verspreiding van porno op Internet bestreden....

OSCAR GARSCHAGEN

Van onze correspondent

Oscar Garschagen

WASHINGTON

Het Huis van Afgevaardigden stemde met 414 tegen 16 stemmen in met de vervanging van de 62 jaar oude, achterhaalde telecommunicatiewetgeving. De Senaat (91 stemmen voor 5 stemmen tegen) volgde dit zeldzame voorbeeld van samenwerking tussen Republikeinen en Democraten.

Republikeinse en Democratische leiders noemden de wet, die de hele Amerikaanse telecommunicatieindustrie raakt, 'het belangrijkste werkstuk' dat het Congres in tien jaar heeft geproduceerd, omdat markten worden gedereguleerd en nieuwe investeringen van honderden miljoenen dollars worden uitgelokt.

De nieuwe Communications Act zou al eerder zijn aangenomen als de Republikeinse meerderheidsleider Dole zich niet had verzet tegen de bepaling dat televisiestations gratis extra kanalen kunnen krijgen. De stations hebben die kanalen nodig voor digitale televisie met een aanzienlijk betere beeld- en geluidskwaliteit. Op deze kanalen kunnen tv-stations zes programma's tegelijkertijd uitzenden en daarnaast ook computergegevens verzenden met hoge snelheden.

Dole vindt dat deze frequenties, waarvan de marktwaarde wordt geschat op 70 miljard dollar, geveild moeten worden. De senator voelt er niets voor cadeautjes uit te delen aan de televisie-industrie, temeer niet omdat onduidelijk is wat de belastingbetaler voor deze gift aan de tv-industrie terugkrijgt.

De kwestie is nog niet geregeld, maar Dole heeft zijn verzet tegen de wet opgegeven. Hij heeft de toezegging van Republikeinen en Democraten dat de verdeling van kanalen in een aparte wet zal worden geregeld. De voorzitter van de Federal Communications Commission, het federale agentschap dat de telecommunicatie reguleert, heeft aangekondigd met de toewijzing van nieuwe frequenties te zullen wachten tot het Congres deze aparte wet heeft behandeld.

Aanvaarding van de telecommunicatiewet betekent dat de telefoon- en televisieindustrie ingrijpend gedereguleerd zal worden. Het monopolie van de zeven lokale telefoonmaatschappijen, de zogenaamde 'Baby Bells', wordt doorbroken. Nieuwkomers moeten op deze markt, met een totale waarde van 96 miljard dollar, worden toegelaten.

Op hun beurt mogen de 'Baby Bells' gaan opereren buiten hun eigen regio's en op de markt voor interlokale en internationale telefonie. Deze markt van 76 miljard dollar wordt gedomineerd door AT & T, Sprint en MCI. Telecommunicatie-experts in de VS verwachten dat het voor de Baby Bells niet gemakkelijk zal buiten hun eigen regio's te opereren. Daarentegen zal AT & T, het grootste bedrijf voor interlokale en internationale gesprekken, de Baby Bells op geduchte wijze kunnen beconcurreren op hun eigen markten.

Volgens de indieners van de wet in het Congres zal de consument hiervan profiteren in de vorm van lage telefoonprijzen en een groot aanbod aan diensten. De kosten van lokale en interlokale gesprekken in de VS zijn al de laagste ter wereld.

Hoe ingrijpend de wet is blijkt ook uit de afbraak van de muren tussen telefoon-, kabeltelevisie- en uitgeversmaatschappijen. Kabelmaatschappijen mogen telefoondiensten gaan verrichten en telefoonmaatschappijen mogen televisieprodukten gaan verkopen. De wet maakt het mogelijk dat televisie, telefoon en computers worden samengesmolten. Grote ondernemingen als AT & T, Microsoft, Capital Cities/ABC en Disney hebben hard gelobbied voor de opheffing van de wettelijke scheidslijnen tussen televisie, telefoon en computers.

De wet bevat ook maatregelen om de verspreiding van porno op Internet, het wereldwijde netwerk van honderden computernetwerken, tegen te gaan. Wie willens en wetens porno en obsceniteiten verspreid, kan worden bestraft met boetes tot 100 duizend dollar en gevangenisstraffen van maximaal vijf jaar. Commerciële online-diensten hebben heftig geprotesteerd tegen deze bepalingen, maar een duidelijke meerderheid in het Congres wil sex en 'voor kinderen schadelijke publikaties' van het Internet weren.

Voorstanders van de telecommunicatiewet zeiden gisteren dat de deregulering miljoenen nieuwe banen zal opleveren en voor miljarden aan investeringen zal uitlokken. Daarnaast zullen, zo denken zij, de prijzen van telefoon en kabelabonnementen omlaag gaan.

Consumentenorganisaties zijn daar lang niet zeker van en voorspellen dat de prijzen van met name de kabeltelevisie zullen stijgen. Met een verwijzing naar de massaontslagen bij AT & T staan consumentenorganisaties, vakbonden en tegenstanders in het Congres sceptisch tegenover de belofte van nieuwe werkgelegenheid.

Meer over