Tekort vorig jaar al op 3,3 procent

Nederland heeft vorig jaar de Europese afspraken over het begrotingstekort geschonden. Het financieringstekort is niet op 3, maar op 3,3 procent van het nationaal inkomen uitgekomen....

Of de tegenvaller tot nieuwe bezuinigingen zal leiden, is nog niet bekend. Het is onduidelijk welke invloed het hogere financieringstekort van 2003 heeft op het begrotingssaldo van het lopende jaar.

Het tekort over 2004 dreigde al boven de maximaal toegestane 3 procent uit te komen. Daarom werkt het kabinet aan extra bezuinigingen van minimaal 2 miljard euro. Zonder deze maatregelen dreigt dit jaar opnieuw een tekort van 3,3 procent.

Het ministerie van Financiën berekent hoe groot de nieuwe tegenvaller is. Bronnen rond het kabinet melden dat het om maximaal 750 miljoen euro gaat. Volgens dezelfde bronnen is de verslechtering van het begrotingssaldo het gevolg van hogere tekorten bij de lagere overheden.

De Nederlandse situatie is overigens niet helemaal vergelijkbaar met die in Duitsland, Frankrijk en Portugal, die eerder door minister Zalm van Financiën nog zwaar bekritiseerd werden. Die landen wisten van te voren dat ze door de 3-procentsgrens zouden schieten. Voor Nederland komt de overschrijding als een verrassing.

Omdat vorig jaar sprake was van economische krimp, kan Nederland zich bovendien beroepen op een uitzonderingsclausule in het Stabiliteitspact.

Meer over