'Tekort in één keer wegwerken'

De minister van Financiën is onomwonden voor een 'cold turkey'-aanpak. Hard snijden, maar ook banen scheppen.

JEAN MENTENS

De minister van Financiën in het takenkabinet is José Jardim. Hij vervulde dit ministerschap ook al in de interim-regering van Stanley Betrian. Daarvoor was hij secretaris-generaal op het departement van Financiën en waarschuwde hij in die hoedanigheid de regering van Gerrit Schotte al dat de overheidsfinanciën waren ontspoord. Dat kwam, volgens hem, omdat er vertraging was opgetreden bij de invoering van bezuinigingsmaatregelen.

Hij wil nu het tekort in de publieke sector in één keer wegwerken. Die 'cold turkey'-aanpak schrijft scherpe bezuinigingsmaatregelen voor die worden verzacht door het scheppen van banen, vooral met projecten in de bouw.

Het College financieel toezicht, dat voor Nederland de Curaçaose begroting in de gaten houdt, heeft vlak voor Kerst aangedrongen op snelle implementatie van de bezuinigingsmaatregelen. Tegelijkertijd heeft het een negatief advies uitgebracht over een lening voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De komst van dat ziekenhuis was een voorwaarde om de bezuinigingen in de gezondheidssector te vergemakkelijken en moest voor extra werkgelegenheid zorgen. Jean Mentens

undefined

Meer over