Tehuizen Zaanstad innen collectief pgb

Drie verzorgingshuizen in Zaandam ontvangen sinds 2007 jaarlijks tezamen een bedrag van 400 duizend euro van de gemeente Zaanstad voor het leveren van huishoudelijke hulp aan 150 tot 200 ouderen die zelfstandig wonen. Dit ondanks het feit dat de tehuizen uit de boot vielen, toen de huishoudelijke hulp in Zaanstad in 2007 werd aanbesteed. Ze waren duurder dan hun concurrenten.

Van onze medewerkster Jet Bruinsma

Dit ontdekte de Rekenkamer Zaanstad blijkens een gisteren gepubliceerd onderzoek naar de gevolgen van die aanbesteding. Onder druk van de boze tehuizen, die vreesden voor omzetverlies en onrust bij de ouderen, die hun vertrouwde hulpverlener zouden kwijtraken, ging de gemeente overstag. Sindsdien moeten alle ouderen die huishoudelijke hulp krijgen vanuit de tehuizen Saenden, Mennistenerf en Hervormd Centrum Pennemes, die hulp betalen met een persoonsgebonden budget (pgb). Maar omdat ze niet in staat zijn dat budget zelf te beheren en te verantwoorden, wordt het totaalbedrag als collectief pgb naar de tehuizen overgemaakt.

Een collectief pgb is een novum. Actiz, de branche-organisaties van alle instellingen voor ouderenzorg, heeft er nooit van gehoord. De woordvoerder vraagt zich af hoe de gemeente haar handelwijze uitlegt aan organisaties die bij de aanbesteding wél in de prijzen vielen.

Directeur Gerja Pellegrom van Pennemes erkent dat de situatie ‘krom’ is, omdat een persoonsgebonden budget juist bedoeld is voor een individuele klant.

De Rekenkamer is kritisch over de gang van zaken. Er is nooit een formeel besluit genomen over het collectieve pgb. De uitgaven zijn daardoor moeilijk te controleren. Het risico bestaat dat er minder zorg wordt verleend dan gedeclareerd. Bovendien krijgen veel ouderen een duurdere vorm van huishoudelijke hulp dan waarvoor ze officieel zijn geïndiceerd. Volgens Pellegrom komen de huizen financieel niet uit als ze veel goedkope hulp moeten leveren.

In een reactie op het rapport schrijft het Zaanse college van B en W dat in de loop van dit jaar een nieuwe aanbestedingsronde van start gaat voor de hulp vanaf 2010. Staan de drie tehuizen dan opnieuw buitenspel, dan wordt alsnog een formeel besluit genomen over het collectieve pgb.

Meer over