Tegenspraak

In de necrologie van Ger Harmsen (de Volkskrant, 5 april) staat een bewering die niet onweersproken mag blijven. Ik doel op de opmerking dat Harmsen tot de conclusie zou zijn gekomen 'dat de stalinistische terreur niet een afwijking was van de goede marxistische leer, maar daarin was ingebakken'....

ROTTERDAM Henny Buiting

De opmerking is niet alleen een belediging van Marx en het 'marxisme', maar is ook en vooral in flagrante tegenspraak met het denken van Ger Harmsen. Ik wijs hier onder meer op de studie van Harmsen over het humanistische, en op de menselijke bevrijding gerichte denken van Marx, diens Marx contra de marxistische ideologen uit 1968, herdrukt in 1978. Harmsen rekent hier met kracht van argumenten af met sovjet- en andere ideologen, die het 'marxisme' hebben gedeformeerd tot een onderdrukkende en beklemmende staatsleer en beklemtoont het 'vrije intellectuele marxisme', dat berust op het oorspronkelijke denken van Karl Marx zelf en niets van doen heeft met de moordlustige dictatuur van Stalin.

Meer over