Tegenbeweging

Michaël Zeeman (Forum, 10 en 11 april) maakt minstens één kapitale denkfout omtrent de jaren zestig. Allereerst is er sprake van een mogelijk Hegeliaanse stelling: these (jaren vijftig), antithese (jaren zestig), synthese (heden)....

Was het kapitalisme vanaf den beginne rechtvaardig en sociaal voor iedereen geweest zoals thans, dan hadden communisten en maoïsten nimmer een kans gehad. Waren de jaren vijftig van opbouw minder eenzijdig consumptief-truttig en democratischer geweest, dan hadden de babyboomers evenzo weinig kans, ja, reden gehad voor hún idealistische protest en verzet.

Maar waarom organiseerden de 'slachtoffers' van de babyboomers eigenlijk geen tegenbeweging, vanaf pakweg 1975 gesteund door Zeeman, Janssen? Nu schreeuwen zij moord en brand, maar toen de brand woedde waren zij in geen velden of wegen te bekennen. Nu rest hen slechts nablussen. Eigen schuld, dikke bult?

Zelf was ik als zestienjarige ook vroeg politiek geëngageerd. Misschien naïef, maar wel actief! Dus Michaël Zeeman, voortaan eerder naar de tandarts gaan, voorkomt kiespijn later.

Meer over