Tedere liedjes over Brabant

In Brabant trekt hij al twintig jaar volle zalen, en op zijn 56ste begint streektroubadour Gerard van Maasakkers zowaar ook daarbuiten bekendheid te krijgen....

In het programma De Wandeling loopt Van Maasakkers metpresentatrice Hella van der Wijst over de Leenderheide, een natuurgebiedwaar hij iedere dag met zijn hond te vinden is. 'Ik kan hier uren zwervenzonder iemand tegen te komen, hier bedenk ik veel van mijn liedjes.' Muziekis zijn manier om gevoel te communiceren. 'Thuis hielden we onze emotiesvoor onszelf, het werd niet zo geuit', zegt Van Maasakkers. 'En dat zitin de Brabantse volksaard en dus ook in de taal. En je ziet het terug inhet landschap, het is bochtig.'

Tijdens de wandeling worden enkele liedteksten met Van Maasakkersdoorgenomen. Over zijn vader, zijn jeugd, de homoseksualiteit. 'Ik vindhet jammer dat ik de volheid van het leven pas kort geleden ontdekt heb.Maar het werkt nu eenmaal niet anders.'

De Wandeling, Nederland 1,

17.10 uur.

Meer over