NieuwsAsielzoekers

Te weinig geschikte minderjarigen te vinden: Moria-deal krijgt andere wending

Staatssecretaris Broekers-Knol komt deze week met een nieuwe brief aan de Kamer over de Moria-deal.

Na de branden in het opvangkamp Moria beloofde het kabinet om honderd kansrijke vreemdelingen op te nemen. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett
Na de branden in het opvangkamp Moria beloofde het kabinet om honderd kansrijke vreemdelingen op te nemen.Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Opnieuw leidt de Moria-deal van het kabinet tot hoofdbrekens. De vijftig kansrijke asielzoekers jonger dan 14 die Nederland wilde opnemen, blijken niet te vinden. Tot en met 14 ook niet. Dat betekent dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) meer mensen moet overnemen uit die andere categorie waaruit ook vijftig personen zouden worden opgenomen: gezinnen met minderjarige kinderen.

Na de branden in het opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos begin september kwam in de coalitie een moeizame deal tot stand tussen de weigerachtige VVD, het voorzichtige CDA en de ruimhartigere ChristenUnie en D66. Onder nationale en internationale druk besloot het kabinet honderd kansrijke vreemdelingen van Griekenland over te nemen. 

In een brief aan de Tweede Kamer van 10 september stond het zo: ‘50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen en 50 personen in gezinsverband met minderjarige kinderen. Daarbij zal het moeten gaan om alleenstaande minderjarigen jonger dan 14 jaar.’ 

Dat laatste criterium was in de coalitie uitonderhandeld om er zeker van te zijn dat daadwerkelijk alleen kwetsbare alleenstaanden (amv’s), die zeker konden zijn van een status, naar Nederland kwamen. Het beeld zou niet fraai zijn als eerst minderjarigen hier naartoe werden gehaald, die vervolgens bij nader onderzoek toch weer terug zouden moeten.

Al snel bleek de praktijk weerbarstiger dan het papier van de deal. Half december schreef Broekers-Knol aan de Kamer dat het was gelukt om de ene helft van haar belofte in te lossen. De gezinnen met kinderen kwamen rond Kerst druppelsgewijs naar Nederland. In totaal 49 personen uit Syrië: tien gezinnen met een status.

Maar bij de andere helft, de amv’s, was een probleem. Van de ruim vierduizend geregistreerden in Griekenland is 92 procent 14 jaar of ouder. Het merendeel is 16 of 17, van wie 93 procent jongeman. En de grootste groepen komen uit Afghanistan (38 procent) en Pakistan (12 procent), landen waarvoor Nederland niet vanzelfsprekend een verblijfsvergunning verstrekt. Slechts 12 procent komt uit Syrië.

‘Als die kinderen er niet zijn, dan zijn ze er niet’, zegt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. ‘Dan moeten er meer mensen komen uit de groep kwetsbare gezinnen met kinderen.’ Hij verwijst naar de toezegging die Broekers-Knol al eind september deed, bij de eerste twijfels over de haalbaarheid van de amv-criteria. Zij beloofde de Kamer toen: ‘honderd is honderd.’

Ook CU-Kamerlid Joël Voordewind zegt dat de staatssecretaris nu moet zoeken in de andere categorie. ‘Als het onmogelijk is om amv’s hier naartoe te laten komen, moet zij kijken naar kinderen met kwetsbare ouders, vaak alleenstaande moeders.’ Justitie laat weten dat Broekers-Knol snel met een nieuwe brief komt, waarin zij uitlegt hoe zij ‘de overige 50 kwetsbaren’ naar Nederland gaat herplaatsen.

Lees ook

Op 18 december berichtte staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aan de Tweede Kamer dat zij rond Kerstmis de helft van de beloofde Moria-deal rond had. U leest het hier.

Tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie, waaronder de portefeuille Asiel en Migratie valt, zei Broekers-Knol in november dat zij in 2021 de hele asielketen laat doorlichten, vanwege ‘hardnekkige problemen'. 

In juni vorig jaar verzette Broekers-Knol zich nog hevig tegen het opnemen van alleenstaande minderjarige asielzoekers. In de Tweede Kamer zei ze dat vaak helemaal niet vaststond of het weeskinderen betrof, leest u hier.

Meer over