Te veel 'eigenheid' belemmert integratie

'Eigenheid bevordert integratie', betoogt Jean Tillie (de Volkskrant, 30 september). Als die stelling zou kloppen, was de Chinese gemeenschap van alle minderheidsgroepen de meest geïntegreerde in de Nederlandse samenleving....

Amsterdam Bart Bossers

Het lijkt er toch eerder op dat groepen die het minst krampachtig hebben vastgehouden aan hun 'eigen' cultuur, het beste hun weg hebben gevonden in de Nederlandse maatschappij. En als we naar individuen kijken binnen de door Tillie genoemde groepen (Turken en Marokkanen), dan is al zo vaak uit onderzoek gebleken dat gerichtheid op de eigen groep sterk negatief samenhangt met de mate van integratie.

Dus: hoe sterker iemand zich identificeert met de eigen groep, des te minder de integratie. Dat sommige mensen dat maar niet willen zien, is zeker een van de redenen van de mislukking van het integratiebeleid.

Meer over