Te laat

Ook het goede voornemen om in 2006 nu eens wél op tijd te komen? De dingen ver vóór de deadline af te hebben?...

Het zijn vaak dezelfde mensen die te laat komen, zegt universitair docent Wendelien van Eerde van de TU Eindhoven, die onderzoek doet naar time management. 'Mensen die niet zo consciëntieus zijn - dus niet zo gewetensvol, niet zo plichtsgetrouw en niet zo planmatig - komen vaker te laat dan anderen. Ze stellen vaker dingen uit.'

Mannen zijn erger dan vrouwen. 'Vrouwen stellen iets minder uit. En als je ouder bent, wordt het ook iets beter. Maar eigenlijk is het dan al te laat: het is moeilijk af te leren. Na een time management-training hebben mensen wel minder stress, maar echte prestatieverbetering is zeldzaam.'

Laatkomers hebben vaak weinig ambitie, ontdekte Van Eerde. Dat sommige carrièremakers toch te laat komen, komt doordat andere factoren een rol spelen. 'Het heeft ook te maken met temperament. Zeer extraverte mensen komen iets vaker te laat. Ze hebben veel energie en hebben geen last van uitstelgedrag, maar omdat ze zo extravert zijn, laten ze zich toch weer afleiden. Ze gaan kletsen. Ze zijn niet zo gefocust.' Maar ook introverte types zijn uitstellers. 'Zij hebben er vaak al genoeg aan om binnen te zitten met hun eigen gedachten.'

Faalangst of perfectionisme komen niet vaker voor bij laatkomers. 'Er zijn perfectionisten voor wie het nooit af is, en die daardoor steeds dingen uitstellen. Maar er zijn ook perfectionisten die altijd te vroeg klaar zijn.'

Het is ook onzin dat hoge druk leidt tot creativiteit. 'Mensen worden juist creatiever als ze ontspannen zijn. De afwisseling van hard werken en pauzes zorgt voor nieuwe ideeën. Soms hoeft die afwisseling alleen maar te zitten in het wisselen van projecten.'

Toch gebruiken uitstellers de deadline wel vaak om zich te motiveren. 'Er zijn mensen die dat zo vaak gedaan hebben dat ze alleen nog onder druk kunnen presteren', zegt Van Eerde. 'Ze komen pas in actie als het echt niet anders kan. Het vreemde is dat niemand dat prettig vindt. Maar ze leren er niet van. De volgende keer doen ze het precies hetzelfde.'

Meer over