Te duur ziekenfonds mag van werkgevers verdwijnen

De werkgeversorganisatie VNO/NCW wil dat het ziekenfonds op den duur verdwijnt. Iedereen zal in de toekomst verplicht zijn zich particulier te verzekeren tegen hoge ziektekosten, zoals het ziekenhuis, de specialist en dure medicijnen....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Dit is een van de voorstellen die de werkgeversorganisatie VNO/NCW woensdag deed in het rapport Zorg met gezond verstand, door voorzitter H. Blankert omschreven als 'het gezonde poldermodel'.

De werkgevers vrezen dat doorgaan met het huidige verzekeringsstelsel zal leiden tot torenhoge collectieve lasten, omdat de ziektekostenpremies onderdeel zijn van de loonkosten. Hoe hoger die zijn, hoe slechter de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, zegt VNO/NCW.

Blankert: 'We hebben eerder gewaarschuwd. We doen het nu weer, omdat de verkiezingen aanstaande zijn.' Hij wees erop dat de werkgevers via de premie die ze voor hun werkgevers betalen, 30 miljard, 45 procent, bekostigen van de 66 miljard die er in de zorgsector omgaat.

Het voorstel om het ziekenfonds af te schaffen, is niet het enige voorstel dat de werkgevers doen om de kosten te beheersen. VNO/NCW wil de AWBZ - de volksverzekering voor onbetaalbare risico's zoals verpleeghuiszorg - wel handhaven, maar flink uitdunnen. De kortdurende thuiszorg en de Riagg-zorg moeten uit de AWBZ verdwijnen, evenals de bejaardenoorden, die pas vanaf 1 januari van dit jaar in deze verzekering zijn opgenomen.

Vormen van zorg die verzekerbaar zijn, moet de burger maar aanvullend verzekeren, vinden de werkgevers. De premie voor het verplichte basispakket moet in de visie van VNO/NCW variëren van 1600 tot 2400 gulden per jaar. Jonge verzekerden zullen straks meer betalen dan ze nu doen, maar de werkgevers vinden dat nodig om de (hogere) premie voor ouderen betaalbaar te houden. De verzekeraars zullen wel verplicht zijn elke verzekerde te accepteren.

De werkgevers erkennen dat er altijd een groep zal zijn die niet in staat is de noodzakelijke zorg te betalen. Voor hen moet er een aparte verzekering komen, vergelijkbaar met de standaardpakketpolis, die particulier verzekerde ouderen thans hebben. Daarvoor stelt de overheid de premie en het pakket vast. Er is een eigen risico. Wie ook deze premie niet kan betalen, moet compensatie ontvangen in de vorm van belastingverlaging.

Chronisch zieken en andere kwetsbare groepen 'van wie wordt aangenomen dat zij de grotere eigen verantwoordelijkheid niet kunnen dragen', moeten door de overheid worden beschermd. Langurige zorg kan bijvoorbeeld de gemeente beschikbaar stellen.

Meer over