Tbs-traject ingekort na terugloop behandelingen

De gezamenlijke tbs-klinieken nemen maatregelen om de gemiddelde behandelduur te bekorten. Ze vinden het zorgwekkend dat die sinds 2000 is opgelopen van vijf jaar naar grofweg het dubbele, waardoor de behandeling minder aantrekkelijk is geworden voor patiënten.

Steeds meer verdachten willen liever naar de gevangenis dan naar een kliniek. Ze zijn bang dat ze heel lang moeten wachten tot ze in aanmerking komen voor verlof, of dat hun tbs-behandeling levenslang gaat duren. Veel advocaten adviseren hun cliënt daarom, niet mee te werken aan gedragskundig onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Zo maken ze het rechters vrijwel onmogelijk de verdachte een behandeling te leggen.

Instroom

‘De tbs-sector kende een jaarlijkse instroom van 200 patiënten, maar nu zijn dat er nog maar 50’, zegt Marion van Binsbergen, algemeen directeur van de Van der Hoeven Kliniek. ‘De rest gaat naar de gevangenis en keert onbehandeld terug in de maatschappij. Dat vergroot de kans op recidive.’

[VIDEO]

Nu hebben patiënten en hun advocaat doorgaans geen zicht op de duur van de behandeling, maar dat gaat veranderen. ‘De klinieken hebben unaniem het voornemen uitgesproken dat we in de toekomst voor iedere patiënt bij binnenkomst inschatten hoe lang zijn behandeling gaat duren. Dat zetten we in het advies over verlenging van de tbs. We mogen er alleen met goede argumenten van afwijken’, stelt Van Binsbergen. ‘Als we dat opschrijven, dwingen we onszelf ons daaraan te houden. Advocaten, rechters en officieren van justitie kijken mee, dat heeft een disciplinerend effect.’

Adviescollege

Het zal de kans op incidenten niet vergroten, stelt ze. Sinds 2008 mag iemand pas met verlof als een extern adviescollege dat verantwoord vindt. Rechters beslissen uiteindelijk over het beëindigen van de behandeling.

De klinieken zijn van plan dit adviescollege voortaan ook te informeren als ze langdurig geen verlof aanvragen voor een patiënt.

Er zijn ook maatregelen genomen die het op termijn mogelijk maken beter te beoordelen of een tbs’er opnieuw een misdrijf zal plegen. Vrijdag is het startsein gegeven voor de Landelijke Databank Risicotaxatie tbs. Het is volgens Van Binsbergen een ‘unieke’ verzameling gegevens die gebruikt zal worden voor grootschalig wetenschappelijk onderzoek.

Separeercel in een TBS-kliniek. (ANP) Beeld
Separeercel in een TBS-kliniek. (ANP)
Meer over