Taxibusjes in gemeenten vaak milieuonvriendelijk

Overheden leggen zelden strenge eisen op aan de CO2-uitstoot van ingehuurde taxibusjes. Een kwart van de gemeenten stelt tegen de afspraken in geen milieu-eisen aan het contractvervoer van kinderen, gehandicapten of zieken.

VAN ONZE VERSLAGGEVER TIES BROCK

AMSTERDAM - Bij ruwweg de helft van de aanbestedingen hoeven vervoersbedrijven zich enkel te houden aan richtlijnen voor bijvoorbeeld zuinig rijden.

Dat blijkt uit onderzoek van het aardgasbedrijf CNG Net naar zeventig aanbestedingen van contractvervoer die tussen 2011 en 2013 plaatshadden. Slechts een kwart van de overheden eist een lagere CO2-uitstoot bij de aanschaf van nieuwe busjes.

Gemeenten hebben in 2015 afgesproken bij alle aanbestedingen op klimaateffecten te selecteren. Nu spelen die bij de inkoop van leerlingen-, ouderen- en gehandicaptenvervoer nauwelijks een rol. Duurzaamheid heeft inderdaad niet de hoogste prioriteit, erkent Esther Verhoeff van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 'We willen alle passagiers vervoeren en kiezen voor de goedkoopste oplossing. Dat is niet altijd de schoonste.'

Sinds 2011 bestaan richtlijnen om de inkoop van contractvervoer ook klimaatvriendelijk te laten zijn. Gemeenten hebben vaak niet het geld, de deskundigheid en de belangstelling om harde eisen te stellen. Vervoersbedrijven hebben bovendien moeite om klimaatvriendelijke busjes doelmatig te gebruiken. Zo moeten ze buiten de uren dat ze met busjes leerlingen rondrijden concurreren met goedkopere taxi's die veel CO2 uitstoten.

Diesel

De rijksoverheid moet sinds 2010 bij alle aanbestedingen op duurzaamheid letten. Uit prijsoverwegingen laat het meetbare CO2-eisen achterwege bij de landelijke aanbesteding van het gehandicapten- en ouderenvervoer, zegt woordvoerder Stephan Koole van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie eist wel een bandenspanningsmeter, een brandstofgebruikindicator en het nieuwe rijden-certificaat. Deze aanbesteding is met jaarlijks bijna een miljoen ritten de grootste aanbesteding in het contractvervoer.

Klimaateisen aan taxibedrijven kunnen tot klimaatvriendelijk vervoer leiden. Zo rijden regiotaxi's in Gelderland sinds dit jaar op groen gas. Dat leidt tot een CO2-reductie van maximaal 80 procent. Maar 95 procent van het contractvervoer rijdt er nog altijd op diesel rond, stelt onderzoeksbureau Panteia.

Duurzaamheidspolitie is er niet

In 2007 hebben de overheden afgesproken vanaf 2015 bij alle aanbestedingen (in totaal gaat het om een bedrag van zo'n 60 miljard euro per jaar) eisen aan duurzaamheid te stellen. De Europese Unie verplicht de lidstaten sinds 2009 richtlijnen op te stellen om bij aanbestedingen niet alleen op de laagste prijs, maar ook op duurzaamheid te selecteren. In 2011 publiceerde het ministerie van Economische Zaken criteria voor het duurzaam inkopen van leerlingen- en vraagafhankelijk vervoer.

Er bestaat geen duurzaamheidspolitie, zegt Lianne Sleutjes van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 'De afspraken zijn niet af te dwingen.' In november evalueert het ministerie het duurzaamheidsbeleid.

Meer over