Tatort-acteur Sodann wil Duitse president worden

Het is een puur ceremonieel ambt, maar dat wil niet zeggen dat iedereen zomaar Duitse bondspresident kan worden...

Het ambt van bondspresident mag dan ceremonieel van aard zijn, toch verschaft het de bekleder en diens partij prestige en informele invloed. Voor de verkiezing van het nieuwe Duitse staatshoofd door de gezamenlijke vergadering van Bondsdag en Bondsraad op 23 mei 2009 zijn dan ook drie kandidaten genomineerd: de zittende bondspresident Horst Köhler, de gewezen rector-magnificus van de Europese universiteit Viadrina in Frankfurt Oder, Gesine Schwan, en de 72-jarige acteur Peter Sodann – de levensechte vertolker van de flegmatische en volkse Tatort-commissaris Bruno Ehrlicher.

Met de ruggensteun van CDU/CSU en FDP is Köhler (65) de gedoodverfde winnaar. De eveneens 65-jarige politicologe Schwan is door haar partij, de SPD, vooral in het veld gestuurd om de kilte binnen de grote coalitie van Angela Merkel te demonstreren. Sodann zal in de Bondsvergadering alleen door Die Linke worden gesteund. Hijzelf heeft daar vrede mee: ‘Ik krijg gegarandeerd de bronzen medaille. Dat is toch prachtig?’

Sodanns media-presentie is omgekeerd evenredig aan de slaagkans van zijn kandidatuur. Hij zei als echte politiecommissaris dolgraag Josef Ackermann, de bestuursvoorzitter van de Deutsche Bank, te willen arresteren. Hij kenschetste de Bondsrepubliek als dictatuur van veelverdieners. En hij kondigde aan zich er als staatshoofd voor te zullen beijveren dat het Duitse volkslied wordt vervangen door de Kinderhymne van Bertolt Brecht en Hanns Eisler.

Het afgelopen weekeinde bracht hij zijn partij ernstig in verlegenheid met een interview waarin hij een ‘nieuw socialistisch experiment’ – ofwel: een ‘democratische DDR’ – bepleitte. Tevens sprak hij er zijn verbazing over uit dat de Amerikanen als bevrijders, en de Russen als (voormalige) bezetters worden aangemerkt.

Zelfs binnen Die Linke leeft de vrees dat Sodann het aanzien van het ambt beschadigt. Die angst is ongegrond, merkte een Sodann-sympathisant op: Karl Carstens, de vijfde bondspresident, had een naziverleden. En diens voorganger Heinrich Lübke begon een rede tijdens een bezoek aan Afrika met de woorden ‘geachte dames en heren, beste negers’. Als het ambt deze mensen overleeft, is het zeker bestand tegen het geklets van een kansloze kandidaat.

Meer over