nieuws

Tata Steel overtreedt opnieuw milieuregels: loost zonder vergunning kwik in het riool

Staalfabrikant Tata Steel loost kwik in het riool zonder dat het over de benodigde vergunning beschikt. Bovendien is de concentratie van deze illegale lozing hoger dan volgens een vergunning zou zijn toegestaan. Dat blijkt uit een waarschuwingsbrief van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan de staalfabrikant, die vorige week is verstuurd.

Tom Kreling en John Schoorl
Hoogovens van Tatasteel bij IJmuiden.  Beeld
Hoogovens van Tatasteel bij IJmuiden.

De Omgevingsdienst, de toezichthouder namens de provincie Noord-Holland, vroeg begin 2019 een lijst van alle zogeheten zeer zorgwekkende stoffen op die het staalbedrijf uitstoot en via afvalwater in het gemeentelijk riool loost. Pas eind vorig jaar en in januari dit jaar leverde Tata Steel de overzichten aan bij de toezichthouder, maar in de waarschuwingsbrief schrijft de Omgevingdienst ook dat de overzichten nog niet voldoende gegevens bevatten en rapportages van het bedrijf onvolledig zijn.

Uit de gegevens die wel zijn verstrekt blijkt onder meer de illegale lozing van kwik. De Omgevingsdienst heeft Tata Steel in de brief precies een week de tijd gegeven om te laten weten welke maatregelen het bedrijf per direct neemt om aan de eisen te voldoen.

Verder blijkt dat Tata Steel onvoldoende onderneemt om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) te reduceren. Zo blijkt uit de rapportages van de staalfabrikant dat slechts bij 17 van de 213 zogeheten emissiepunten maatregelen zijn genomen om de uitstoot te reduceren. Daarnaast houdt Tata Steel bij maatregelen geen rekening met ‘ongewone voorvallen’. Terwijl die volgens de Omgevingsdienst jaarlijks op grote schaal plaatsvinden bij het bedrijf. ‘De uitstoot van ZZS vanwege de vele ongewone voorvallen belast de omgeving in aanzienlijke mate, zodat ook maatregelen ter voorkoming van ongewone voorvallen beschouwd moeten worden.’

Grafietregens

Een woordvoerder van Tata Steel laat weten dat het bedrijf in haar eigen optiek wel degelijk over de juiste vergunning beschikt om kwik te lozen. Ook is volgens het bedrijf de concentratie niet juist gemeten. Verder zegt Tata Steel er alles aan te doen om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen te reduceren.

De staalfabrikant ligt nu al twee jaar onder vuur, vanwege de overlast die het keer op keer veroorzaakt in de nabije omgevingen en vanwege het overtreden van vergunningen. Zo veroorzaakte het bedrijf Harsco, dat op het terrein van de staalfabrikant restproducten verwerkt, enorme stofexplosies waardoor de omgeving onder een dun laagje stof en grafiet bedekt werd. Uit onderzoek bleek dat in deze grafietregens ook zeer zorgwekkende stoffen zaten.

Eerder bleek al uit onderzoek van deze krant al dat Tata Steel meer giftige stoffen in het oppervlaktewater mag lozen dan volgens de Europese normen is toegestaan. Zo mocht het bedrijf van Rijkswaterstaat meer cyanide lozen in het oppervlaktewater omdat gebleken was dat de Europese norm voor Tata Steel ‘niet haalbaar’ was. Ook bij de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) bij een van de fabrieken keer het bedrijf toestemming meer uit te stoten dan de Europese normen voorschrijven.

De Regionale Rekenkamer concludeerde onlangs in een rapport dat het toezicht op staalfabrikant Tata Steel de laatste jaren aan alle kanten rammelde. Zo was de toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die namens de provincie Noord-Holland optreedt, soms te laat met het actualiseren van vergunningen, greep de dienst niet tijdig in bij overtredingen en werden dwangsommen niet tijdig geïnd, waardoor ze vervielen.

Inmiddels hebben omwonenden van Tata Steel in IJmuiden samen met andere belanghebbenden besloten de staalfabrikant en leidinggevenden van het bedrijf aan te klagen wegens het moedwillig en opzettelijk schaden van mens en dier. Ze hebben voor hun aangifte advocaat Bénédicte Ficq in de arm genomen.

Wilt u naar aanleiding van dit verhaal informatie delen met de Volkskrant? Mail dan naar tips@volkskrant.nl. Liever anoniem tippen? Ga naar Publeaks.nl.

Meer over