NIEUWSTATA STEEL

Tata Steel onzorgvuldig met gevaarlijke stoffen

Het gebruik en beheer van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel was de afgelopen jaren niet op orde. Bij het staalbedrijf worden meer dan tweeduizend gevaarlijk stoffen gebruikt, waarvan niet altijd duidelijk is wat ervan vrijkomt in het productieproces en aan welke concentraties de werknemers worden blootgesteld.

Tom Kreling en John Schoorl
Afvalgrond van Tata Steel. Beeld Guus Dubbelman
Afvalgrond van Tata Steel.Beeld Guus Dubbelman

Dat blijkt uit interne stukken van de arbeidsinspectie, die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van het Noordhollands Dagblad. De krant vroeg de stukken op na diverse arbeidsongevallen bij het bedrijf.

De Arbeidsinspectie is halverwege 2018 bij Tata Steel met een speciale controle begonnen, zo blijkt uit de stukken. ‘Het is bij Tata Steel niet veilig als het gaat om gevaarlijke stoffen’, aldus een interne notitie. Ook blijkt dat medewerkers van de inspectiedienst zich bij de controle nogal eens tegen elkaar voelen uitgespeeld door het staalbedrijf.

Tata Steel heeft ‘korte lijntjes’ met de directie van de Arbeidsinspectie, waarmee het bedrijf de inspecteurs probeert te omzeilen. ‘Om te voorkomen dat Tata Steel de korte lijntjes naar de directie gebruikt om de handhaving tegen te gaan, is het nodig dat de directie achter de inspecteurs staat als wij willen doorpakken en druk op Tata Steel willen houden om naleving te bewerkstelligen’, staat in een memo uit juli 2018. De betrokken inspecteurs zijn niet op de hoogte als de ambtelijke top het bedrijf bezoekt.

De Arbeidsinspectie wil niet reageren op de onthulling van het Noordhollands Dagblad. Die krant meldt dat de kritiek van de inspecteurs onder meer de inventarisatie en registratie van gevaarlijke stoffen betrof. Evenmin was duidelijk in welke hoeveelheid werknemers eraan werden blootgesteld. Medio 2020 vindt weer een inspectie plaats om te kijken hoe ver Tata Steel staat in het proces. Tata Steel schrijft in een verklaring dat veiligheid ‘kernwaarde nummer 1’ is bij het bedrijf. Het zegt ‘goede, professionele en constructieve contacten’ te hebben met de Arbeidsinspectie. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen hard gewerkt aan het verbeteren van de omgang met gevaarlijke stoffen.

Rond het staalbedrijf in IJmuiden is de afgelopen anderhalf jaar spanning ontstaan vanwege overlast van stofwolken, de uitstoot van schadelijke stoffen en het ontbreken van de juiste vergunningen voor sommige werkzaamheden. De problemen begonnen met de zogeheten grafietregens, stofwolken die vrijkwamen bij de verwerking van restproducten en die neerkwamen in het naastgelegen dorp Wijk aan Zee. Uit onderzoek bleek dat dit stof zware metalen bevatte. Bovendien had het bedrijf Harsco, dat de stofwolken veroorzaakt, twee jaar lang zonder vergunning gewerkt.

In de periode daarna bleek er veel meer mis is bij het staalbedrijf. De stofuitstoot van een van de fabrieken, met daarin ook zware metalen, is jarenlang veel te hoog geweest. Een andere fabriek stoot met toestemming van de provincie Noord Holland veel meer stikstofoxiden (NOx) uit dan de Europese normen voorschrijven. Daarover loopt nog een rechtszaak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de provincie die de vergunning heeft verleend.

Vanwege de grafietregens besloot toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om Harsco dwangsommen op te leggen in de hoop dat de overlast snel zou stoppen. In eerste instantie ging het om 5.000 euro per overtreding, met een maximum van 150.000 euro. Dat bedrag was snel bereikt, waarna de boete werd verhoogd naar 25.000 euro er overtreding. Het maximum van 300.000 euro was toen ook snel bereikt. Inmiddels krijg het bedrijf boetes van 30.000 euro per keer. Daarvan is er tot nu toe één opgelegd. Een woordvoerder van de Omgevingsdienst zegt dat de tijd tussen de overtredingen steeds langer wordt. ‘Het gaat dus al beter.’

Harsco was bezig met het bouwen van een hal daar waar de restproducten worden verwerkt. Daarmee moet de uitstoot van stofwolken opgelost worden. Uit een recente melding van de Omgevingdienst blijkt dat bouw van de hal en bijbehorende voorzieningen is stilgelegd omdat het bedrijf nog geen vergunning heeft. ‘De bouwwerkzaamheden kunnen pas worden hervat op het moment dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een omgevingsvergunning heeft afgegeven. Ondanks het belang om de hal met bijbehorende voorzieningen zo snel mogelijk te realiseren, kunnen wij niet anders dan optreden op het moment dat buiten de kaders wordt getreden’, aldus de toezichthouder.

Lees hier verder over Tata Steel

Wijk aan Zee versus Tata Steel: in gevecht met een ‘ontembaar monster’.

Asbestleed: procederen tot de dood erop volgt.

Grafietregens rond hoogovens IJmuiden uitgestoten zonder de juiste vergunning.

Meer over