Nieuws

Tata Steel mag van de provincie nog langer illegaal vervuilende stoffen uitstoten

Staalfabrikant Tata Steel mag nog langer illegaal fijnstof en zware metalen uitstoten. Het bedrijf heeft van de provincie Noord-Holland weer uitstel gekregen voor het installeren van een filter bij een van de fabrieken, die de vervuiling moet verminderen.

Tom Kreling en John Schoorl
Tata Steel ligt al twee jaar onder vuur door de overlast die het keer op keer veroorzaakt in de nabije omgeving en vanwege het overtreden van vergunningen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Tata Steel ligt al twee jaar onder vuur door de overlast die het keer op keer veroorzaakt in de nabije omgeving en vanwege het overtreden van vergunningen.Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de toezichthouder namens de provincie, heeft het bedrijf tot eind mei de tijd gegeven om een filter te installeren bij de zogenaamde sinterfabriek. Dit onderdeel van het staalbedrijf voldoet al jaren niet aan de vergunning en stoot meer fijnstof, zware metalen en dioxine uit dan is toegestaan. Als het filter eind mei niet is geïnstalleerd wordt Tata Steel een dwangsom opgelegd van 20 duizend euro per week.

De uitstoot van deze sinterfabriek is al langer een gevoelig punt in het Tata-dossier. Het leidde eerder tot het vertrek van de PvdA-gedeputeerde Adnan Tekin. Die stapte in 2019 op, nadat was gebleken dat de koelers van de sinterfabriek anderhalf tot twee keer zoveel stof uitstoten dan volgens de vergunning mocht.

Tata Steel had de fabriek oorspronkelijk eind januari al moeten aanpassen, maar vanwege de coronacrisis kon een leverancier in Italië bepaalde onderdelen niet op tijd leveren. Toen werd 30 april als uiterste termijn gesteld.

Onlangs trad volgens Tata Steel nog meer vertraging op door het weer en strooide de quarantaine van medewerkers van een leverancier opnieuw roet in het eten. Het bedrijf stelt nu dat het filter eind mei in gebruik wordt genomen.

Overlast

Tata Steel ligt al twee jaar onder vuur door de overlast die het keer op keer veroorzaakt in de nabije omgeving en vanwege het overtreden van vergunningen. Dit heeft ertoe geleid dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken in hoeverre de omwonenden van het staalbedrijf in IJmuiden worden beschermd tegen de schadelijke uitstoot.

Het bedrijf Harsco, dat op het terrein van de staalfabrikant restproducten verwerkt, veroorzaakte enorme stofexplosies waardoor de omgeving onder een dun laagje stof en grafiet werd bedekt. Uit eerder RIVM-onderzoek bleek dat in deze grafietregens ook ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) zaten, zoals lood, mangaan en vanadium.

De uitstoot van stof en zware metalen is voor de omwonenden van de fabriek een bron van zorg. Uit recent onderzoek van het RIVM bleek dat inwoners van de regio IJmond veel meer acute gezondheidsklachten hebben, zoals benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid en pijn op de borst, dan mensen die bij andere industriegebieden wonen. Ook blijkt de luchtkwaliteit in de omgeving van Tata Steel slechter dan in de rest van Nederland.

Uit eerdere onderzoeken bleek ook dat het aantal gevallen van longkanker in de directe omgeving van Tata Steel in vergelijking met de rest van Nederland veel hoger is. Uit cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL) over de jaren 2004 tot 2018 blijkt dat longkanker in Beverwijk, Velsen en IJmuiden respectievelijk 51, 46 en 40 procent meer voorkomt dan gemiddeld in heel Nederland.

Tata Steel belooft telkens er alles aan te doen om de overlast te verminderen en heeft daarvoor een speciaal programma opgetuigd. Maar het bedrijf blijkt ook elke keer weer tekort te schieten. Zo constateerde de Omgevingsdienst onlangs nog dat het bedrijf onvoldoende doet om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen te reduceren.

Uit de rapportages van de staalfabrikant zelf blijkt dat slechts bij 17 van de 213 zogeheten emissiepunten maatregelen zijn genomen om de uitstoot te reduceren. Daarnaast houdt Tata Steel geen rekening met ‘ongewone voorvallen’, terwijl die volgens de Omgevingsdienst jaarlijks op grote schaal plaatsvinden bij het bedrijf: ‘De uitstoot van ZZS vanwege de vele ongewone voorvallen belast de omgeving in aanzienlijke mate, zodat ook maatregelen ter voorkoming van ongewone voorvallen beschouwd moeten worden.’

Meer over