NieuwsTata Steel

Tata Steel Europe draait bijna 1 miljard verlies: FNV wil afsplitsing Nederlandse tak

De vakbond FNV wil zo snel mogelijk het Nederlandse deel van Tata Steel in IJmuiden afsplitsen van het Britse deel. FNV houdt het Britse deel voor ‘80 à 85 procent’ verantwoordelijk voor de verliezen die volgens het gedeponeerde jaarverslag 2019/20 zijn opgelopen tot 925 miljoen euro. 

Staalconcern Tata Steel in IJmuiden.Beeld ANP

Het boekjaar eindigde op 31 maart, nog voordat de coronacrisis uitbrak. FNV-bestuurder Roel Berghuis denkt dat het resultaat in het huidige boekjaar nog veel slechter zal zijn, ‘hoewel de markt nu iets aantrekt’.

Accountants van Price Waterhouse Coopers (PwC) twijfelen vanwege de coronacrisis publiekelijk over het voortbestaan van Tata Steel Europe als going concern, zoals de Volkskrant in juni al meldde. Dat betekent dat er geen absolute zekerheid is dat Tata Steel Europe in de komende 12 maanden aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

In het boekjaar 2018/19 leed Tata Steel Europe een verlies van 197 miljoen euro. Dat was vooral te wijten aan een verlies van 400 miljoen in de Britse tak. Tata in IJmuiden was toen nog winstgevend.

Britse steunoperatie

In februari meldde de Indiase moedermaatschappij dat het geen geld meer zal steken in zijn Europese dochter. Tata Steel Europe moet in het boekjaar 2020/2021 zijn eigen broek ophouden en zijn eigen schulden betalen. Dat betekent een ebitda (resultaat voor afschrijvingen, rentebetalingen en belastingen) van 750 miljoen pond (875 miljoen euro). Het ebitda bedroeg afgelopen boekjaar 69 miljoen pond negatief, waardoor de doelstelling voor dit boekjaar absoluut onhaalbaar is. Al sinds 1 mei wordt gesproken over een steunoperatie van de Britse regering. Die zou eerst een half miljard pond in het bedrijf moeten steken. Nu zou dat al opgelopen zijn tot 900 miljoen pond. Maar in die gesprekken zit geen voortgang, terwijl het bedrijf daar verliezen als water blijft lijden.

In de accountantsverklaring zegt PwC dat Tata Steel Europe fondsen van de moedermaatschappij uit India nodig heeft voor de financiering van de huidige operaties wegens gebrek aan andere bronnen. Omdat die garantie er niet is, is er onzekerheid over de continuering van Tata Steel Europe voor de komende twaalf maanden. Voorzitter Frits van Wieringen van de centrale ondernemingsraad zegt dat hem is verzekerd dat die passage niet in het nog te publiceren jaarverslag van Tata Steel in Nederland zal komen, hoewel die als zelfstandige vennootschap deel uitmaakt van Tata Steel Europe.

Juni 2020, medewerkers van Tata Steel Nederland voeren actie. Beeld EPA

‘Stap te ver’

Berghuis noemt het onbegrijpelijk dat de huidige bestuursvoorzitter Henrik Adam van Tata Steel Europe nog altijd de ‘one-company’-filosofie predikt, hetgeen betekent dat de vestigingen in Nederland en Groot-Brittannië bij elkaar moeten blijven. ‘Het is net een dominee. Hij heeft blijkbaar de opdracht vanuit India om het Britse deel bij het Nederlandse deel te houden. Maar dat is volstrekt onmogelijk geworden.’ Overigens heeft Tata Steel Nederland nog geen eigen jaarverslag gepubliceerd, wat het als zelfstandige vennootschap nog wel moet doen. Van Wieringen zegt dat ontvlechting van de fusie voor hem nog een stap te ver is. ‘Wel willen wel een losser verband met een kleinere holding.’

 Woordvoerder Ariane Volz van Tata Steel Europe zegt dat de bestuurders en accountant de economische onzekerheid als gevolg van de wereldwijde covid-19-pandemie erkennen. ‘Maar er is wel een  continuïteitsverklaring afgegeven waarin wordt bevestigd dat ons bedrijf maatregelen heeft genomen om geld te besparen en het over voldoende middelen beschikt om de activiteiten voort te zetten. Des te belangrijker is het transformatieprogramma van Tata Steel. Dat is erop gericht om minimaal 750 miljoen pond te verdienen om een gezond bedrijf neer te zetten voor de toekomst. Dit heeft inmiddels al geresulteerd in de verbetering van het resultaat van meer dan 500 miljoen pond.’

Meer over