Tapie krijgt cel voor omkoping van voetballers

Bernard Tapie is gisteren onverwacht tot twee jaar gevangenis veroordeeld, waarvan één jaar voorwaardelijk, vanwege zijn poging de spelers van de voetbalclub Valenciennes om te kopen....

Van onze correspondent

Sjoerd Venema

PARIJS

De oud-voorzitter van de voetbalclub Olympique Marseille werd schuldig bevonden aan omkoping en aan poging tot beïnvloeding van de kroongetuigen. Tapie, die is verwikkeld in een reeks processen, verliet aangeslagen de rechtszaal.Hij heeft enkele dagen om in beroep te gaan.

Bij het proces in maart bleek Tapie's verdediging, dat hij niets had geweten van de omkooppoging en dat hij geen getuigen had willen beïnvloeden, onhoudbaar. Vooral toen de oud-directeur van Marseille, Jean-Pierre Bernès, hem als aanstichter had aangewezen.

Desastreus voor Tapie was vooral het tweede deel van het proces, waarin hij werd beschuldigd van het omkopen van getuigen. Zo zou hij de trainer van Valenciennes, Primorac, op zijn kantoor hebben gevraagd tegen betaling de schuld van het schandaal op zich te nemen. Primorac liep echter naar de politie. Tapie ontkende en beloofde een 'betonnen' alibi.

Maar het alibi dat hij kreeg aangereikt van zijn vroegere socialistische collega-minister Jacques Mellick hield tijdens de rechtszaak geen stand. De secretaresse van Mellick verklaarde huilend dat ze onder druk was gezet om de gefingeerde ontmoeting te bevestigen. Mellick is inmiddels wegens beïnvloeding van de getuigenis van zijn secretaresse veroordeeld. Hem wacht nog een proces wegens meineed.

Na afloop van het proces verklaarde Tapie zich al een gebroken man. Tegen de oud-voorzitter van Marseille werd door de procureur toen één jaar gevangenisstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank heeft de straf nu verdubbeld.

De andere hoofdpersonen in het voetbalschandaal kregen allen voorwaardelijke straffen opgelegd. Jean-Pierre Bernès kreeg twee jaar, terwijl de vroegere Marseille-speler Jean-Jacques Eydelie, die als tussenpersoon fungeerde, tot één jaar werd veroordeeld. De twee Valenciennes-voetballers, Robert en Burruchaga, die tachtigduizend gulden aannamen om de wedstrijd in het voordeel van Marseille te saboteren, kregen ieder zes maanden.

De rechters in Frankrijk oordeelden gisteren in meer corruptieschandalen. De strafrechter in Saint-Brieuc moest zich uitspreken in de zaak rond Urba-Sages, het illegale financieringsbureau van de socialistische partij. Partijvoorzitter Henri Emmanuelli, die ten tijde van de strafbare feiten penningmeester van de PS was, werd tot één jaar voorwaardelijk en dertigduizend franc boete veroordeeld.

De andere gedaagden van de socialistische en de communistische partij kregen eveneens voorwaardelijke gevangenisstraffen. Een uitzondering gold voor Sages-directeur Reyt; hij kreeg een half jaar. Emmanuelli tekende beroep aan.

In Lyon tenslotte begon gistermiddag het proces over de grootscheepse corruptiepraktijken in de stad Grenoble. Tot de zes gedaagden hoorde ook de burgemeester van Grenoble, Alain Carignon, die vorig jaar gedwongen was op te stappen als minister van Communicatie in de regering-Balladur. Hij werd vervolgens zeven maanden in voorarrest gehouden. De burgemeester wordt ervan verdacht ongeveer zeven miljoen gulden te hebben opgestreken bij de overdracht van de publieke waterwerken van Grenoble aan het bedrijf Lyonnaise des Eaux. Carignon zou daarnaast druk hebben uitgeoefend op getuigen en de rechtsgang hebben willen bemoeilijken.

Meer over