TAP-taxi

De automobilist die zich in kroeg of sportkantine onbedoeld heeft laten vollopen, kan vanaf morgen hulp inroepen van een TAP-Taxi....

De taxi, met twee chauffeurs, brengt zowel de aangeschoten bestuurder als zijn auto naar huis.

De TAP-Taxi is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De overheid wil dat bezoekers van cafés en sportkantines zich bewust worden van de gevaren van rijden onder invloed.

Voorlopig rijdt de TAP-Taxi alleen in vijf Noord-Nederlandse gemeenten.

Meer over