Tanker Dewinter op ramkoers voor eigen volk

'La Li Hak Al Inikhab Li Ghayr Al Mouwatinin.' Als het écht moet, is Filip Dewinter de beroerdste niet om een mondje Arabisch te spreken....

'Mag ik u een bloemlezing geven van de 27 namen van de gemeenteraadsleden van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten Node? Zohra Azmani-Matar, Mohammed Azzouzi, Nurinuisa Balci, Ibrahim Erkan, M'Feddal Ez-Zammoury, Illunga Kabulu, Ahmed Mouhssin, Nyanga-Lumbala, Osman Saglam, Abdesselam Smahi, Emir Kir, Nezahat Namli en Mohammed Jabour.'

Dewinter spuugt de namen uit, alsof het de allersmerigste woorden zijn die hij zich maar kan voorstellen. Vanuit de zaal klinkt al vanaf 'Mohammed Azzouzi' boegeroep. Dan kopt Dewinter in. 'Betreft het hier de gemeenteraad van een willekeurig dorp in Noord-Afrika?' De situatie wordt volgens de Antwerpenaar alleen maar erger als behalve genaturaliseerde allochtonen ook nog eens migranten ('vreemdelingen', aldus het Blok) stemrecht krijgen. 'Ondanks de Lumbula's, de Zammoury's en Azzouzi's: baas in eigen stad!'

Want dát is Dewinters ultieme droom: in 2006 te worden verkozen tot burgemeester van Antwerpen. De 'vreemdelingen' zouden wel eens zijn feestje kunnen verstoren. Mochten tegen die tijd migranten stemrecht hebben, zijn ze in Vlaanderen en het Gewest Brussel goed voor 75 zetels. Of veertig, indien het stemrecht pas na een verblijf van minimaal vijf jaar wordt toegekend. In elk geval, hun stemgedrag kan voor Dewinter net het verschil betekenen tussen overwinning of nederlaag.

Zelfs zonder dat migrantenstemrecht is hij nog lang niet zeker van zijn zaak. Er moet nog heel wat veranderen om acceptabel te worden voor potentiële coalitiepartners. Het cordon sanitaire staat nog als een huis. Het doet de Blokkers deugd dat de felste voorstanders van die verdedigingslinie, de groene partij Agalev, bij de federale verkiezingen deze zomer geen enkele zetel meer wisten te behalen. Maar het doet pijn dat de zieltogende Vlaams-nationalistische N-VA zich niet in de armen laat drijven van het Blok, zoals Agalev wel regionaal aansluiting zoekt bij de socialistische SP.a.

Dewinter zegt echter tot concessies bereid te zijn.

'Het Vlaams Blok is een tanker die zijn koers wijzigt', zei hij vorige week in De Standaard. 'Dat gebeurt langzaam, gestadig en behoedzaam. We ronden onze scherpe kanten af, schuiven wat op richting centrum. Maar niet te veel, want onze unique selling proposition is en blijft ons duidelijke standpunt over immigratie, veiligheid, Vlaamse zelfstandigheid.'

Zéker niet te veel richting centrum, ondervond Geert van Cleemput. De doctor in de filosofie werd enkele weken al afgedankt als coördinator van de studiedienst van het Vlaams Blok - partijvoorzitter Frank Vanhecke liet prompt nieuwe sloten op de deuren van het partijbureau zetten. Eergisteren publiceerde Van Cleemput een opiniestuk dat bij de partijtop helemaal in het verkeerde keelgat schoot. 'Door zijn jarenlang provocerend optreden is Dewinter onverteerbaar voor politici van andere Vlaamse partijen', stelde de dissident vast.

En dan is er nog de fixatie op de migrantenproblematiek. Dewinter zwengelde dat thema eind jaren tachtig aan en heeft er veel succes aan te danken. Daardoor is er echter veel te weinig oog gebleven voor de Vlaams-nationalistische zaak, stelt Van Cleemput. Immers, behalve dat ze een broertje dood hebben aan migranten, koesteren de Blokkers ook een diepe haat jegens de Walen.

Uit de school klappen wordt niet gewaardeerd bij het Vlaams Blok. Van Cleemput, lid sinds 1977, zal worden geroyeerd. Dus nuances? De scherpe kantjes wegschuren? Een enkele blik door de volgeladen zaal van De Harmonie in Antwerpen maakt duidelijk dat de trouwe achterban dáárvoor dinsdagavond niet de favoriete soapserie heeft laten schieten.

De toehoorders vinden het meesterlijk als Dewinter een zin smiespelend begint en deze haast krijsend eindigt. Ze klappen en juichen, vendelzwaaien met de Vlaamse Leeuw en scanderen onophoudelijk.

Het is duidelijk dat kapitein Dewinter bijzonder weinig manoeuvreerruimte wordt gegund. 'Eigen volk eerst, baas in eigen land en geen stemrecht voor vreemdelingen', klinkt zijn 'militanten' een stuk beter in de oren dan welke afgezwakte variant dan ook. Zij eisen één richting voor de tanker van Dewinter: op ramkoers.

Meer over