'Tandtechnici ontlopen hun boete niet'

Het opgeheven Nederlands Tandtechnisch Genootschap (NTG) zal zijn NMa-boete niet ontlopen. Sinds vandaag, 4 april, bestaat de vereniging niet niet meer....

Van onze verslaggeefster Jet Bruinsma

De Amsterdamse hoogleraar economisch ordeningsrecht Floris Vogelaar, weet het wel. 'Er is waarschijnlijk sprake van een onrechtmatige daad. Je zou het bestuur aansprakelijk kunnen stellen. Dát heeft uiteindelijk tot opheffing besloten. Dat dat gebeurde onder druk van de leden, is daarbij niet van belang.' Het lijkt Vogelaar niet goed mogelijk om de 400 (voormalige) NTG-leden individueel een acceptgirokaart toe te sturen.

De boete verhalen op het bestuur van het opgeheven genootschap is volgens Vogelaar een geaccepteerd instrument. Er is ook een term voor: piercing the corporate veil, letterlijk: het doorboren van de beschermingslaag van de organisatie. De Europese wetgeving maakt dat ook mogelijk, aldus Vogelaar. Het probleem is alleen dat Nederland de desbetreffende Europese verordening uit 2003 nog niet in wetgeving heeft omgezet. Die verordening maakt het mogelijk om 'door te grijpen' naar de bestuursleden als een boete wegens het overtreden van Europese op niemand anders verhaald kan worden.

Voor Nederland is het de eerste keer dat een organisatie zich opheft om een boete te ontlopen. Maar in de Europese Unie is het eerder vertoond. Daarbij ging het steeds om boetes die door de Europese Commissie waren opgelegd aan bedrijven die kartelafspraken hadden gemaakt die de mededinging - het hart van de Europese wetgeving - hinderen. Het Europese Hof in Luxemburg gaf de Commissie in alle gevallen gelijk, blijkt uit de jurisprudentie.

Meer over