'Tandem Wiegel en Van Aartsen ongewenst'

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas (VVD) verzet zich tegen een constructie waarbij Van Aartsen lijsttrekker van zijn partij zou zijn voor de Tweede-Kamerverkiezingen in 2007 en Wiegel kandidaat voor het premierschap....

Weisglas, die al meer dan twintig jaar voor de liberalen in de TweedeKamer zit, is geen voorstander van 'een splitsing tussen de lijsttrekkeren een loszwevende premierskandidaat', liet hij zaterdag in hetradioprogramma TROS Kamerbreed weten.

'Wiegel zou dan een jaar lang kandidaat voor het premierschap zijn, maarvan het toneel verdwijnen, als de VVD niet de grootste wordt. Dat is tevrijblijvend en niet goed voor het ambt van Kamerlid. Je wilt wel premierworden maar geen Kamerlid, dat is toch raar', zei hij in een toelichting.

Weisglas meldde ook niet op de hoogte te zijn van het aanbod dat VanAartsen aan Wiegel heeft gedaan. 'Ik weet daarover niet meer dan wat ikin de kranten lees.'

Afgelopen vrijdag berichtte de Volkskrant dat Van Aartsen in de herfstvan 2005 Wiegel heeft gevraagd zich als kandidaat voor het premierschapbeschikbaar te houden. De VVD-fractieleider denkt daarmee meer stemmenbinnen te halen.

Vorige week bleek uit een interne peiling in de VVD dat ook veel lokaleafdelingen positief staan tegen een terugkeer van Wiegel in de landelijkepolitiek. Wiegel liet toen weten dat hij 'op een passend moment' bekend zalmaken welke rol hij wil spelen bij de komende verkiezingen.

Weisglas zou het toejuichen als Wiegel, maar ook andere VVD-kopstukkenals Verdonk en Kamp zich melden voor het lijsttrekkerschap. Hij wijst erverder op dat Wiegel al heel lang weg is uit politiek Den Haag. 'Ik benzelf het op een na langstzittende Kamerlid en toen ik in 1982 begon, wasWiegel al weg. Wiegel zou het ambt aankunnen, maar het is met dossiers alsEuropa, integratie en multiculturele samenleving wel heel anders dan 25jaar geleden.'

Meer over