Taiwanese gezant krijgt warm onthaal in Peking

Voor het eerst in een halve eeuw heeft een hoge Taiwanese gezant een ontmoeting gehad met het Chinese staatshoofd. De ontvangst van Koo Chen-fu door president Jiang Zemin markeerde gisteren in Peking de snelle verbetering van de betrekkingen tussen het communistische bewind en het 'rebelse' eiland....

TOINE BERBERS

Van onze correspondent

Toine Berbers

HONGKONG

Beide partijen hadden van tevoren gewaarschuwd dat er geen doorbraken te verwachten waren, maar ze deden hun best om het gesprek van anderhalf uur als historisch te bestempelen. Xinhua, het Chinese staatspersbureau, sprak over een 'vriendelijke' sfeer. Koo had met een 'heel warme' Jiang 'een openhartige gedachtenwisseling'.

Even voor deze ontvangst had de 81-jarige gezant zich nog somber uitgelaten over de onderlinge verhouding. Na een gesprek met vice-premier Qian Qichen onderstreepte hij dat Taiwan een democratisch land was, in feite onafhankelijk en niet van zins zijn verworvenheden op te geven voor China. Zijn klacht dat China Taiwan diplomatiek van de kaart wilde vegen, werd gepareerd door Pekings woordvoerder Tang Shubei. Hij beschuldigde Koo van struisvogelpolitiek. 'Taiwan moet de internationale situatie onder ogen zien.' Dit was een verwijzing naar het gebrek aan steun voor Taiwans pogingen meer internationale erkenning te krijgen.

Maar het hoogtepunt van zijn vijfdaagse bezoek, begonnen in Shanghai, verliep veel amicaler, met meer gevoel voor realiteit bij beide partijen, die begin 1996 nog op voet van oorlog verkeerden met elkaar. 'Er was te weinig tijd om tot volledig begrip van elkaars standpunten te komen', zei Koo heel diplomatiek.

Peking had voornamelijk politieke hereniging willen aansnijden, maar Taipei praat liever over praktische problemen in de onderlinge contacten. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie, die zo niet goedschiks dan kwaadschiks terug bij het vaderland dient te komen.

De nationalistische Kuomintang (KMT) die in 1949 de burgeroorlog verloor en zich terugtrok op Taiwan, leidt evenwel een van de vrijste democratieën in Azië en ligt onder vuur van oppositiepartijen die totale onafhankelijkheid nastreven.

China vindt dat president Lee Teng-hui met de mond hereniging belijdt, maar in daden de kloof vergroot. Zijn bezoek aan de Verenigde Staten voerde ruim drie jaar geleden de spanning op, omdat Peking hem ervan verdacht op deze manier uitvoering te geven aan zijn geheime wens tot onafhankelijkheid.

Nu gingen er in Peking en Taipei geruchten dat Lee in het kader van de nieuwe dialoog een bezoek zal brengen aan China. Maar een aankondiging bleef uit. Koo verklaarde dat hij en Jiang het eens waren over de noodzaak van zo'n stap, maar het was niet tot een concrete afspraak gekomen.

Wel sprak Koo af dat zijn Chinese tegenhanger Wang Daohan naar Taipei zal vliegen voor een ontmoeting met Lee. Hij kwam met Wang overeen dat de dialoog, drie jaar geleden afgebroken, op technische terreinen hervat zal worden. Koo zou het op prijs stellen als Wang komt om de verkiezingscampagne voor een nieuw parlement van nabij te volgen.

Meer over