Taaldocenten mogelijk in actie over spelling

De Vereniging van Leraren in Levende Talen VLLT gaat bij haar leden peilen of die in actie willen komen tegen de spellingswijziging....

Van de ongeveer tienduizend docenten Nederlands zijn er maar zo’n vijfhonderd lid van de VLLT. Van de Kraats wil daarom ook niet-leden benaderen, via Kennisnet, het computernetwerk voor het onderwijs. Hij gaat de leraren drie vragen stelen: is de spelling aanvaardbaar? Zo nee, moet er actie komen? En welke actie?

Van de Kraats verwacht dat veel docenten ook zonder gezamenlijke actie zullen weigeren de nieuwe spellingsregels te gebruiken. Vooral oudere leraren zullen weigeren zich opnieuw in een spellingwijziging te verdiepen. Zij zullen zich meer concentreren op ‘grotere maatschappelijke zonden’ zoals de d- en t-kwestie.

Dit schooljaar is er nog niets aan de hand, maar vanaf augustus moeten de nieuwe regels worden toegepast. Van de Kraats: ‘Ik voorzie dat een deel van de docenten dan zal zeggen: dit is zo absurd, dit doe ik niet. Tijdens het examen zal willekeur ontstaan. Sommige docenten zullen de nieuwe spelling negeren bij het nakijken, andere niet.’

Los van de eventuele acties wil hij een conferentie beleggen over de nieuwe spelling. ‘De Taalunie heeft nagelaten te onderzoeken of er wel draagvlak is voor hun spellingwijziging. Dat willen wij alsnog doen, samen met de media die nu in actie zijn gekomen. Als de Taalunie er dan in slaagt iedereen te overtuigen, is het probleem van de baan.’ En zo niet, ‘dan zou de Taalunie op haar schreden moeten terugkeren.’

Meer over